ഒളിമ്പിക്സ് യോഗ്യത തേടി ഇന്ത്യൻ ബോക്സിംഗ് താരങ്ങൾ ജോർദാനിൽ

- Advertisement -

ഏഷ്യ ഓഷ്യാനിയ ബോക്സിംഗ് താരങ്ങൾ ഒളിമ്പിക്സ് യോഗ്യത തേടി ഇന്ന് മുതൽ ഇറങ്ങും. ജോർദാനിൽ ആണ് യോഗ്യതാ പോരാട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് മുതൽ മാർച്ച് 13ആം തീയതി വരെ യോഗ്യതാ പോരാട്ടങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കും. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 13 താരങ്ങളാണ് യോഗ്യത തേടി ജോർദാനിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ 55 താരങ്ങളും പുരുഷ വിഭാഗത്തി ലെട്ടു താരങ്ങളും ഉണ്ട്.

വനിതകൾ;

മേരി കോം – 51kg
സാക്ഷി ചൗധരി – 57kg
സിമ്രഞ്ജിത് – 60kg
ലൊവ്ലിന – 69kg
പൂജ റാണി – 75kg

പുരുഷന്മാർ;
അമിത് പംഗാൽ – 52kg
ഗൗരവ് സൊളാങ്കി – 57kg
മനീഷ് കൗഷിക് – 63kg
വികഷ് കൃഷ്ണൻ – 69kg
ആശിഷ് കുമാർ – 75kg
സച്ചിൻ കുമാർ – 81kg
നമൻ തന്വാർ – 91kg
സതീഷ് കുമാർ – 91kg+

Advertisement