കേരള സബ്ജൂനിയർ വനിതാ ഹോക്കി, സെമി ഫൈനൽ ലൈനപ്പ് ആകുന്നു

- Advertisement -

കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന സബ് ജൂനിയർ ഹോക്കിയിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ സെമി ഫൈനൽ ലൈനപ്പ് തീരുമാനം ആകുന്നു. ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരങ്ങൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ എന്നിവർ സെമിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. കൊല്ലത്തെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചും എറണാകുളത്തെ നാലു ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചുമാണ് കണ്ണൂർ സെമി ഉറപ്പിച്ചത്. കോഴിക്കോടിനെയും തിരുവനന്തപുരത്തെയും തോൽപ്പിച്ചായിരുന്നു മലപ്പുറത്തിന്റെ സെമി പ്രവശനം. ഹോക്കി അസോസിയേഷനാണ് ടൂർണമെന്റ് നടത്തുന്നത്.

മത്സര ഫലങ്ങൾ (പെൺകുട്ടികൾ)

തിരുവനന്തപുരം 3-0 കോഴിക്കോട്
കണ്ണൂർ 2-0 കൊല്ലം
പാലക്കാട് 13-0 കാസർഗോഡ്
കണ്ണൂർ 4-0 എറണാകുളം
മലപ്പുറം 1-0 കോഴിക്കോട്
എറണാകുളം 4-1 കൊല്ലം
മലപ്പുറം 2-1 തിരുവനന്തപുരം

Advertisement