ഓറഞ്ച് കടലിനു മുന്നിൽ ഡച്ച് ഗ്രാന്റ് പ്രീയിൽ പോൾ പൊസിഷൻ കണ്ടത്തി മാക്‌സ് വെർസ്റ്റാപ്പൻ

Screenshot 20220903 200253 01

ഫോർമുല വൺ ഡച്ച് ഗ്രാന്റ് പ്രീയിൽ പോൾ പൊസിഷൻ നേടി റെഡ് ബുള്ളിന്റെ മാക്‌സ് വെർസ്റ്റാപ്പൻ. തനിക്ക് ആയി ആർത്ത് വിളിച്ച ഓറഞ്ച് അണിഞ്ഞ കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ നന്നായി ഡ്രൈവ് ചെയ്തു മാക്‌സ്. വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയ ഫെറാറിയുടെ ചാൾസ് ലെക്ലെർകിനെ 0.021 സെക്കന്റുകൾക്ക് ആണ് മാക്‌സ് മറികടന്നത്. സീസണിൽ മാക്സിന് ഇത് നാലാം പോൾ പൊസിഷൻ ആണ്.

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷം ആണ് മാക്‌സ് സ്വന്തം ഗ്രാന്റ് പ്രീയിൽ പോൾ പൊസിഷൻ നേടുന്നത്. ഫെറാറിയുടെ തന്നെ കാർലോസ് സൈൻസ് ലെക്ലെർകിനു പിറകിൽ മൂന്നാമത് എത്തിയപ്പോൾ മെഴ്‌സിഡസിന്റെ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യൻ ലൂയിസ് ഹാമിൾട്ടൻ നാലാമതും റെഡ് ബുള്ളിന്റെ സെർജിയോ പെരസ് അഞ്ചാമതും എത്തി. യോഗ്യതയിൽ ആറാമത് എത്താൻ മെഴ്‌സിഡസിന്റെ ജോർജ് റസലിനും ആയി. നാളെ തനിക്കായി ആർത്ത് വിളിക്കുന്ന കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ റേസിൽ ജയം നേടാൻ ആവും വെർസ്റ്റാപ്പൻ ഇറങ്ങുക.