ഖേലോ ഇന്ത്യ കിരീടം കണ്ണൂരിന്!! 9 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അടിച്ചത് 137 ഗോളുകൾ, വഴങ്ങിയത് പൂജ്യം

- Advertisement -

പ്രഥമ അണ്ടർ 17 ഖേലോ ഇന്ത്യ ടൂർണമെന്റിലെ കേരള കിരീടം കണ്ണൂർ വനിതകൾ സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ന് നടന്ന ലീഗിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ നടക്കാവ് സ്കൂളിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ലീഗിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായി കണ്ണൂർ വനിതാ എഫ് എ മാറിയത്. നടക്കാവിനെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് കണ്ണൂർ തോൽപ്പിച്ചത്. പ്രിസ്റ്റിയാണ് ഇന്ന് കണ്ണൂരിന്റെ വിജയ ഗോൾ നേടിയത്.

ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിനു മുമ്പ് നടക്കാവും കണ്ണൂരും 8 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 24 പോയന്റ് എന്ന നിലയിൽ ആയിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ജയത്തോടെ 27 പോയന്റുമായി കണ്ണൂർ ഒന്നാമത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. നടക്കാവ് സ്കൂൾ 24 പോയന്റുമായി രണ്ടാമതും ഫിനിഷ് ചെയ്തു. 9 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 137 ഗോളുകൾ ആണ് കണ്ണൂർ വനിതകൾ നേടിയത്. ഒരു ഗോൾ പോലും അവർ വഴങ്ങിയതുമില്ല. ചാലങ് എഫ് എയെ എതിരില്ലാത്ത 33 ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചത് ആണ് കണ്ണൂർ വനിതകളുടെ ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം.

Advertisement