വാൻ ഡെ ബീകിനെ ലോണിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിന്റെ അവസാന ശ്രമം

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ ഒരു അവസരവും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഡോണി വാൻ ഡെ ബീകിനെ ജനുവരിയിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബായ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് ശ്രമിക്കുന്നു. വിയേരയുടെ കീഴിൽ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാലസ് വാൻ ഡെ ബീകിനെ സ്വന്തമാക്കി ഫോമിലേക്ക് തിരികെ വരാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യുണൈറ്റഡുമായി പാലസ് ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. വാൻ ഡെ ബീകിന്റെ മുഴുവൻ സാലറിയും നൽകാൻ തയ്യാറായാണ് പാലസിന് യുണൈറ്റഡ് വാൻ ഡെ ബീകിനെ നൽകിയേക്കും.

എന്നാൽ വാൻ ഡെ ബീകിനെ വിൽക്കാൻ യുണൈറ്റഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത സീസണിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്ക്വാഡിൽ വാൻ ഡെ ബീക് ഉണ്ടാകും. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ എത്തിയിട്ട് വാൻ ഡെ ബീകിന് ഇത് രണ്ടാം സീസൺ ആണെങ്കിലും ഇതുവരെ താരത്തിന് കാര്യമായി അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.