മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി യുവതാരം ഡിലാപ് ലോണിൽ സ്റ്റോക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് | Report

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ യുവതാരം ലിയാം ഡിലാപ്പിനെ സീസൺ നീണ്ട ലോൺ ഡീലിൽ സ്റ്റോക്ക് സിറ്റി സ്വന്തമാക്കി. 19-കാരനെ ഒരു വർഷം നീണ്ട ലോൺ കരാറിൽ ആണ് സ്റ്റോക്ക് സിറ്റി സ്വന്തമാക്കിയത്. പക്ഷെ താരത്തെ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കരാറിൽ സിറ്റി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ സമ്മറിൽ ഡെലാപ്പിനായി നിരവധി ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബുകൾ സിറ്റിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. സതാംപ്ടൺ നേരത്തെ 16 മില്യൺ പൗണ്ടിന്റെ ബിഡ് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ വിൽക്കാൻ സിറ്റി തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി

ഡിലാപിന്റെ പിതാവായ റോറി ഡിലാപ് സ്റ്റോക്ക് സിറ്റിക്കായി 7 വർഷത്തോളം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടീം കോച്ചുമാണ് ഇപ്പോൾ റോറി ഡിലാപ്. ഏഴുവർഷത്തിനിടെ പോട്ടേഴ്‌സിനായി 200-ലധികം മത്സരങ്ങൾ അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.

17-ാം നമ്പർ കുപ്പായം ധരിക്കുന്ന ഡെലാപ് ഈ സമ്മറിലെ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ സൈനിംഗാണ്‌.