ലെവൻഡോസ്കിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബയേൺ ചരിത്രമായി

ലെവൻഡോസ്കി ബയേൺ എന്തായാലും വിടും എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ലെവൻഡൊസ്കിയുടെ ഏജന്റ്. ലെവൻഡോസ്കി ഈ വേനൽക്കാലത്ത് തന്നെ എഫ്‌സി ബയേൺ വിടാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഏജന്റ് സഹവി പറഞ്ഞു.

ബാഴ്‌സലോണ 33 കാരനായ താരത്തെ സൈൻ ചെയ്യാൻ 32 മില്യൺ യൂറോ ഇതിനകം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബയേണിന് ലെവൻഡോസ്കിയെ മറ്റൊരു വർഷത്തേക്ക് കൂടെ നിലനിർത്താൻ കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിന് 2023 വരെ ഒരു കരാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ അത് അവർക്ക് നല്ലതായിരിക്കില്ല. ലെവൻഡോസ്കി ഏജന്യ് പറഞ്ഞു.

റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്‌സ്‌കിക്ക് എഫ്‌സി ബയേൺ ചരിത്രമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.