ബെല്ലനോവ ഇന്റർ മിലാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യത

ഇന്റർ മിലാൻ യുവന്റസിനെ പിന്തള്ളി കൊണ്ട് കലിയരിയുടെ റൈറ്റ് ബാക്ക് റൗൾ ബെല്ലനോവയെ സ്വന്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ആണ് 22-കാരൻ ലോണിൽ കലിയരിയിൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ സീസൺ അവസാനം ഒരു മില്യൺ നൽകി കൊണ്ട് കലിയരി ബെല്ലനോവയെ തങ്ങളുടെ താരമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. മുമ്പ് ബോർഡക്സിലായിരുന്നു താരം കളിച്ചിരുന്നത്.

ഏകദേശം 4 മില്യൺ യൂറോ ലോൺ ഫീ ആയി നൽകി ആകും ഇന്റർ താരത്തെ ടീമിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. കരാറിന് അവസാനം താരത്തെ വാങ്ങാനുള്ള ബൈ ഔട്ട് ക്ലോസ് നൽകി ഇന്ററിന് താരത്തെ വാങ്ങാൻ ആകും. ഇറ്റലിക്കാരനയ ബെലനോവ് ഇറ്റലിയുടെ യൂത്ത് ടീമുകളെ മുമ്പ് പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ സി മിലാന്റെ അക്കാദമിയിലൂടെ വളർന്ന താരമാണ്. മുമ്പ് ലോണിൽ അറ്റലാന്റയിലും താരം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.