സാഞ്ചോയെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ വാങ്ങാൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്

- Advertisement -

കൊറോണ കാരണം ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം ഒരു വലിയ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്താൻ ക്ലബുകളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും പണം ഇല്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ്. ആ അവസരത്തിൽ തങ്ങളുടെ പ്രധാന ട്രാൻസ്ഫർ ടാർഗറ്റ് ആയ ജേഡൻ സാഞ്ചോയെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്. ഡോർട്മുണ്ടിനെ ഈ പുതിയ ഓഫറുമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡോർട്മുണ്ട് സാഞ്ചോയ്ക്കായി 120 മില്യണായിരുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ആ 120 മില്യൺ മൂന്ന് വർഷത്തിലായി നൽകാൻ എന്നാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പറയുന്നത്. ഈ വർഷം 70 മില്യൺ, അടുത്ത വർഷം 30 മില്യൺ, 2022ൽ 20 മില്യൺ എന്നിങ്ങനെ പണം നൽകാം എന്നാൺ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പറയുന്നത്. ഈ യുണൈറ്റഡ് ഓഫർ ഡോർട്മുണ്ട് അംഗീകരിച്ചേക്കും. പക്ഷേ ഈ ഓഫറും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഓഗസ്റ്റ് 10നു മുമ്പ് സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഡോർട്മുണ്ട് പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന താരമാണ് സാഞ്ചോ.

Advertisement