ആരോസിന്റെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആവാതെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്

സൂപ്പർ കപ്പിലെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ യോഗ്യത ഭീഷണിയിൽ എന്ന് പറയാം. ഇന്ന് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിന്റെ ആദ്യ പാദം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ആരോസിനു മുന്നിൽ പതറി നിൽക്കുകയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. ഒരു ഗോളിന് പിറകിൽ നിൽക്കുകയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. അടുത്ത 45 മിനുട്ടിൽ ഈ ലീഡിന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തിരിച്ചടി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സീസൺ ഇന്നത്തോടെ അവസാനിക്കും.

കളിയിലെ ആദ്യ പകുതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്തിയതും ഇന്ത്യൻ ആരോസ് തന്നെയാണ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മിഡ്ഫീൽഡിനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയ ടാക്ടിക്സ് ആണ് പിന്റോ ഇന്ന് പുറത്തെടുത്തത്. മികച്ച പ്രസിംഗ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകൾ നടത്താൻ ആരോസിന് അവസരം നൽകി. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ പത്തു മിനുട്ടുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു ആരോസിന്റെ ഗോൾ വന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ അമർജിതിന്റെ ഇടം കാലൻ സ്ട്രൈക്ക് ആണ് ധീരജിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്.