ഒതുക്കുങ്ങൽ സെവൻസിലും ഉഷാ തൃശ്ശൂരിന് വിജയം

- Advertisement -

മികച്ച ഫോം ഉഷാ തൃശ്ശൂർ തുടരുന്നു. ഇന്ന് ഒതുക്കുങ്ങൽ അഖിലേന്ത്യാ സെവൻസിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലും വിജയം സ്വന്തമാക്കാൻ ഉഷാ തൃശ്ശൂരിനായി. മെഡിഗാഡ് അരീക്കീട് ആയിരുന്നു ഉഷാ തൃശ്ശൂരിന്റെ എതിരാളികൾ. മറുപടിയില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന്റെ വിജയമാണ് ഉഷ ഇന്ന് സ്വന്തമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളാഞ്ചേരിയിലും ഉഷാ തൃശ്ശൂർ വിജയിച്ചിരുന്നു.

നാളെ ഒതുക്കുങ്ങൽ സെവൻസിൽ അൽ മിൻഹാൽ കെ ആർ എസ് കോഴിക്കോടിനെ നേരിടും.

Advertisement