സൂപ്പർ സ്റ്റുഡിയോ മലപ്പുറത്തിന് സീസണിലെ എട്ടാം കിരീടം!!

Newsroom

Picsart 23 03 01 23 14 29 461

ഈ അഖിലേന്ത്യാ സെവൻസ് സീസണിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റുഡിയോ മലപ്പുറം ഒരു കിരീടം കൂടെ ഉയർത്തി. ഇന്ന് ആലത്തിയൂർ അഖിലേന്ത്യാ സെവൻസ് ഫൈനലിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റുഡിയോ മലപ്പുറം അൽ മദീന ചെർപ്പുളശ്ശേരിയെ ആണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് ആയിരുന്നു സൂപ്പർ സ്റ്റുഡിയോയുടെ വിജയം. ഇത് സൂപ്പർ സ്റ്റുഡിയോ മലപ്പുറത്തിന്റെ സീസണിലെ എട്ടാം കിരീടമാണ്. ഈ എട്ട് കിരീടങ്ങളിൽ നാലെണ്ണവും ഫൈനലിൽ അൽ മദീന ചെർപ്പുളശ്ശേരിയെ വീഴ്ത്തി കൊണ്ടായിരുന്നു.

സൂപ്പർ സ്റ്റുഡിയോ 23 03 01 23 14 42 834

ഇതിനു മുമ്പ് എടപ്പാൾ, മണ്ണാർക്കാട്, ബേക്കൽ സെവൻസുകളിലും അൽ മദീന ഫൈനലിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റുഡിയോ മലപ്പുറത്തോട് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സീസണിൽ എട്ടു ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫൈനലുകൾ കളിച്ച സൂപ്പർ സ്റ്റുഡിയോ ഒരു ഫൈനലിൽ പോലു‌ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല.