പൂങ്ങോട് സെവൻസിൽ റോയൽ ട്രാവൽസ് കോഴിക്കോടിന് ഫൈവ് സ്റ്റാർ വിജയം

Newsroom

Img 20220302 020138

അഖിലേന്ത്യാ സെവൻസിൽ ഇന്ന് പൂങ്ങോട് ടൂർണമെന്റിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ റോയൽ ട്രാവൽസ് കോഴിക്കോടിന് ആധികാരിക വിജയം. ഇന്ന് എഫ് സി കൊണ്ടോട്ടിയെ മറുപടിയില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് ആണ് റോയൽ ട്രാവൽസ് വിജയിച്ചത്. റോയൽ ട്രാവൽസിന്റെ അഖിലേന്ത്യാ സെവൻസിലെ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം വിജയമാണിത്. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ 12 ഗോളുകൾ അടിച്ചു.

നാളെ പൂങ്ങോട് സെവൻസിൽ കെ ആർ എസ് കോഴിക്കോടും സോക്കർ ഷൊർണ്ണൂരും നേർക്കുനേർ വരും.