പൂങ്ങോട് സെമിയിൽ ഫിഫാ മഞ്ചേരി വീണു, യുണൈറ്റഡ് എഫ് സി ഫൈനലിൽ

പൂങ്ങോട് അഖിലേന്ത്യാ സെവൻസിൽ സെമി ഫൈനലിൽ ഫിഫാ മഞ്ചേരി വീണു. ഇന്ന് നടന്ന രണ്ടാം പാദ സെമി ഫൈനലിലും ഫിഫാ മഞ്ചേരിക്ക് യുണൈറ്റഡ് എഫ് സി നെല്ലിക്കുത്തിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആയില്ല. യുണൈറ്റഡ് എഫ് സി ഇന്ന് ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ ഫിഫയെ തളച്ചു. ആദ്യ പാദത്തിൽ ഫിഫാ മഞ്ചേരിയെ യുണൈറ്റഡ് എഫ് സി എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു.

പൂങ്ങോട് സെവൻസിൽ നാളെ നടക്കുന്ന രണ്ടാം സെമിയിൽ റോയൽ ട്രാവൽസ് അൽ മദീനയെ നേരിടും.