ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ നിരാശ മറന്നു ലീഗിൽ ജയം തുടർന്നു യുവന്റസ്

ഇറ്റാലിയൻ സീരി എയിൽ യുവന്റസ് ജയം തുടരുന്നു. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ വിയ്യറയലിനോട് ഏറ്റ പരാജയം മറന്ന പ്രകടനം ആണ് ഇന്ന് അവർ ലീഗിലെ അവസാന സ്ഥാനക്കാർ ആയ സാലരന്റിനായോട് പുറത്ത് എടുത്തത്. മത്സരത്തിൽ എല്ലാ നിലക്കും ആധിപത്യം പുലർത്തിയ യുവന്റസ് ആദ്യ പകുതിയിൽ ആണ് അവരുടെ രണ്ടു ഗോളുകളും നേടിയത്.

മത്സരത്തിൽ നാലാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ വ്ലാഹോവിച്ചിന്റെ പാസിൽ നിന്നു പാബ്ലോ ഡിബാല യുവന്റസിനു ആദ്യ ഗോൾ സമ്മാനിച്ചു. 29 മത്തെ മിനിറ്റിൽ മറ്റിയോയുടെ ഹെഡറിൽ നിന്നു ഗോൾ കണ്ടത്തിയ വ്ലാഹോവിച് യുവന്റസ് ജയം ഉറപ്പിച്ചു. ജയത്തോടെ ലീഗിൽ ഇന്റർ മിലാനു ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം പിറകിൽ നാലാമത് ആണ് യുവന്റസ്.