പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നാളെ വാർ ഉപയോഗിക്കും

- Advertisement -

പ്രീമിയർ ലീഗിൽ വാർ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നാളെ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ വാർ ഉപയോഗിക്കും.  നാളെ ഇന്ത്യൻ സമയം 7.30 നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾക്കാണ് വാർ പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഓരോ മത്സരങ്ങൾ വെച്ച് വാർ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾക്ക് വാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

അതെ സമയം വാർ റഫറിമാരും ഗ്രൗണ്ടിലെ റഫറിമാരും തമ്മിൽ മത്സരത്തിനിടെ യാതൊരു ആശയവിനിമയവും നടക്കില്ല. 2018/ 19 സീസണിൽ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ വാർ സംവിധാനം വേണ്ടെന്ന് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബുകൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണിലേത് പോലെ ഇത്തവണയും ഇ.എഫ്.എൽ കപ്പിലും എഫ്.എ കപ്പിലും പ്രീമിയർ ലീഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ വാർ ഉപയോഗിക്കും.

അടുത്ത സീസൺ മുതൽ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ വാർ പൂർണമായും നടപ്പിൽ വരുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത വർഷം മുതൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലും വാർ സംവിധാനം കൊണ്ട് വരാൻ യുവേഫ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

Advertisement