ട്യൂഷലിനു ശേഷം ചെൽസിയുടെ പ്രതിരോധം യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ചത്

Thomas Tuchel

തോമസ് ട്യൂഷൽ ചെൽസിയുടെ ചുമതലെറ്റെടുത്ത ശേഷം ചെൽസിയുടെ പ്രതിരോധം യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലാംപാർഡ് പുറത്തായ ഒഴിവിൽ 2021 ജനുവരിയിൽ ആണ് ട്യൂഷൽ ചെൽസി മാനേജർ ആവുന്നത്. ഒരു വര്ഷം കൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകളിൽ ഒന്നാക്കി ചെൽസിയെ മാറ്റാൻ ട്യൂഷലിനു കഴിഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ജേതാക്കളാക്കാനും ട്യൂഷലിനായി.

പ്രതിരോധത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് ട്യൂഷലിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർശത്തിനുള്ളിൽ 65 മത്സരങ്ങളിൽ ആണ് ചെൽസി ട്യൂഷലിനു കീഴിൽ അണിനിരന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഒരു മത്സരത്തിൽ 0.6 ഗോളുകൾ എന്ന നിരക്കിൽ 41 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് വഴങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. യൂറോപ്പിലെ ടോപ് അഞ്ചു ലീഗുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച റെക്കോർഡ് ആണ് ഇത്. ഈ 65 മത്സരങ്ങളിൽ 35 മത്സരങ്ങളിലും ക്ളീൻഷീറ്റ് നേടാനും ചെൽസിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നിലവിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ചെൽസി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ മാത്രമാണ് വിജയം നേടിയിട്ടുള്ളത്. പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്ന ട്യൂഷൽ ശക്തമായി തിരിച്ചു വന്നു കിരീട പോരാട്ടത്തിൽ മാൻ സിറ്റിക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്.