റാഷ്ഫോർഡിനെയും ഡി ഹിയയെയും ടീമിൽ നിലനിർത്തണം എന്ന് ടെൻ ഹാഗ്

Newsroom

Picsart 23 03 31 22 29 05 917

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് അവരുടെ പല പ്രധാനപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെയും കരാർ പുതുക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്‌. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പരിശീലകൻ ടെൻ ഹാഗ് ക്ലബ് ഇപ്പോൾ റാഷ്ഫോർഡിന്റെയും ഡി ഹിയയുടെയും കരാർ പുതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ആണെന്നു പറഞ്ഞു. ക്ലബിന് രണ്ടു പേരെയും നിലനിർത്താൻ ആണ് ആഗ്രഹം എന്ന് ടെൻ ഹാഗ് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഈ താരങ്ങൾ ക്ലബിൽ തുടരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ടെൻ ഹാഗ് 23 03 31 22 29 20 011

ചർച്ചകൾ പിന്നണിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്‌. ടീം ഇപ്പോൾ വിജയിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയാണ്. തന്റെയും താരങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണമായ ശ്രദ്ധ പിച്ചിലാണ് എന്നും കോച്ച് പറഞ്ഞു. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് മുന്നോട്ട് വെച്ച കരാർ ഡി ഹിയ നിരസിച്ചു എന്നും റാഷ്ഫോർഡ് വലിയ വേതനം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വാർത്തകൾ നിരസിച്ചു ഇരു താരങ്ങളും രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു.