ഹാൻഡ് ബോൾ നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനൊരുങ്ങി പ്രീമിയർ ലീഗ്

Tottenham Refaree Penalty Pl
Photo: Premier League
- Advertisement -

വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴി വെച്ചതോടെ ഹാൻഡ് ബോൾ നിയമത്തിൽ മാറ്റാം വരുത്താൻ ഒരുങ്ങി പ്രീമിയർ ലീഗ്. ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമായി PGMOL അധികാരികളോട് ഹാൻഡ് ബോൾ വിളിക്കുന്നതിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യവുമായി പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബുകൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ടോട്ടൻഹാം – ന്യൂ കാസിൽ മത്സരത്തിൽ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ന്യൂ കാസിലിനു അനുകൂലമായി റഫറി പീറ്റർ ബാങ്ക്സ് പെനാൽറ്റി വിളിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ പല കോണുകളിൽ നിന്നും കടുത്ത വിമർശനങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹാൻഡ് ബോൾ നിയമത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് PGMOL അധികാരികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എവർട്ടൺ- ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് മത്സരത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ വിവാദമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

Advertisement