പോച്ചെറ്റിനോയുടെ മകന് ടോട്ടൻഹാമിൽ പുതിയ കരാർ

- Advertisement -

മുൻ ടോട്ടൻഹാം പരിശീലകൻ പോച്ചെറ്റിനോയുടെ മകൻ മൗറിസിയോ പോച്ചെറ്റിനോക്ക് ടോട്ടൻഹാമിൽ പുതിയ കരാർ. പോച്ചെറ്റിനോയെ പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ടോട്ടൻഹാം നേരത്തെ പുറത്താക്കിയെങ്കിലും മകന് പുതിയ കരാർ നൽകാൻ ടോട്ടൻഹാം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

19കാരനായ മൗറിസിയോ പോച്ചെറ്റിനോയുടെ കരാർ ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് പുതിയ കരാർ നൽകാൻ ടോട്ടൻഹാം തീരുമാനിച്ചത്. മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് മൗറിസിയോ പോച്ചെറ്റിനോ ടോട്ടൻഹാം അക്കാദമിയിൽ ചേരുന്നത്. തുടർന്ന് ക്ലബ്ബിന്റെ അണ്ടർ 18 ടീമിലും അണ്ടർ 23 ടീമിലും കളിച്ചെങ്കിലും സീനിയർ ടീമിൽ താരത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

അതെ സമയം ടോട്ടൻഹാം പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി 8 മാസം ആയെങ്കിലും പോച്ചെറ്റിനോ ഇതുവരെ പുതിയ ടീമിന്റെ പരിശീലക ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല.

Advertisement