ടോട്ടൻഹാം ഗോൾ കീപ്പിങ് പരിശീലകന് വിലക്ക്

Nuno Santos Tottenham New Castle Refaree
Photo: PremierLeague
- Advertisement -

ടോട്ടൻഹാം ഗോൾ കീപ്പിങ് പരിശീലകൻ ന്യൂനോ സാന്റോസിനു പിഴയും ഒരു മത്സരത്തിൽ നിന്നും വിലക്കും. ന്യൂ കാസിലിനെതിരായ പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരത്തിൽ മത്സരം തീരാൻ നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ റഫറി പെനാൽറ്റി അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ റഫറിയോട് തർക്കിച്ചതിനും മോശം ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചതിനുമാണ് സാന്റോസിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

ന്യൂ കാസിലിനെതിരായ മത്സരത്തിന് ശേഷം റഫറി ന്യൂനോ സാന്റോസിന് ചുവപ്പ് കാർഡ് കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു മത്സരത്തിലെ വിലക്കിന് പുറമെ 8000 പൗണ്ട് പിഴയായി അടക്കുകയും വേണം. ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ തനിക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റം ന്യൂനോ സാന്റോസ് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Advertisement