പ്രീമിയർ ലീഗ് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ഹാരി കെയ്ന് സ്വന്തം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിസ്റ്റും കെയ്ന് തന്നെ

20210523 230136
- Advertisement -

പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് സ്പർസ് താരം കെയ്ൻ സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ന് ലെസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് എതിരെ നേടിയ ഗോളാണ് കെയ്ന് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നൽകിയത്. 23 ഗോളുകൾ ആണ് അദ്ദേഹം ഈ സീസണിൽ നേടിയത്. 22 ഗോളുകൾ അടിച്ച് ലിവർപൂൾ താരം മൊ സലാ രണ്ടാമത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. കെയ്നിന്റെ മൂന്നാം ഗോൾഡൻ ബൂട്ടാണിത്.

2015-16, 2016-17 സീസണുകളിൽ ആയിരുന്നു ഹാരി കെയ്ൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടിയത്. മൂന്ന് ഗോൾഡൻ ബൂട്ടുകൾ നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ താരം മാത്രമാണ് കെയ്ൻ. മൂന്ന് തവണ നേടിയ അലൻസ് ഷിയററും 4 തവണ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടിയ ഹെൻറിയും ആണ് കെയ്നിനൊപ്പം ഉള്ളത്. ഗോളുകൾ മാത്രമല്ല 14 അസിസ്റ്റുമായി സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിസ്റ്റ് എന്ന നേട്ടവും കെയ്ൻ തന്നെ സ്വന്തമാക്കി.

Advertisement