റഫറിമാർക്ക് സ്ഥിരത ഇല്ല എന്ന് അർട്ടേറ്റ

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെതിരെ ഏറ്റ പരാജയത്തിനു ശേഷം റഫറിയെ വിമർശിച്ച് ആഴ്സണൽ പരിശീലകൻ അർട്ടേറ്റ. ആഴ്സണൽ മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മാർട്ടിനെലിയിലൂടെ നേടിയ ഗോൾ വാർ പരിശോധനക്ക് ശേഷം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു‌. ഇത് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ റഫറിമാരുടെ സ്ഥിരതയില്ലാഴ്മ ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് അർട്ടേറ്റ പറഞ്ഞു.

ഈ മത്സരത്തിൽ അത് ഫൗൾ നൽകി. എല്ലാം മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് ഫൗൾ ആകില്ല‌‌‌. ഇതിനു മാറ്റം വരണം എന്ന് അർട്ടേറ്റ പറഞ്ഞു. ആഴ്സണൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഒഡെഗാർഡ് എറിക്സണെ ഫൗൾ ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടെത്തി ആയിരുന്നു വാർ ഗോൾ നിഷേധിച്ചത്‌

പരാജയപ്പെട്ടു എങ്കിലും തന്റെ താരങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെയാണ് കളിച്ചത് എന്നും അതിൽ താൻ സന്തോഷവാൻ ആണെന്നും എറിക്സൺ പറഞ്ഞു