ഹാട്രിക് അഗ്യൂറോ, സിറ്റിക്ക് കൂറ്റൻ ജയം

- Advertisement -

സ്വന്തം മൈതാനത്ത് ഹഡയ്സ് ഫീൽഡ് ടൗണിനെ വലിച്ചു കീറി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി. 6-1 നാണ് ചാമ്പ്യന്മാർ ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അഗ്യൂറോ ഹാട്രിക് നേടി.

ആദ്യ പകുതിയിൽ ഹഡയ്സ് ഫീൽഡ് ഗോളി ഹാമർ വരുത്തിയ വൻ പിഴവുകളാണ് അവർക്ക് വിനയായത്. 25 മിനുറ്റ് സിറ്റി ആക്രമണത്തെ പിടിച്ചു നിന്ന അവർ പക്ഷെ എഡേഴ്സൻ നൽകിയ ഗോൾ കിക്കിന് മുൻപിൽ വീണു. എഡേഴ്സന്റെ ഗോൾ കിക്ക് സ്വീകരിച്ച അഗ്യൂറോ പന്ത് അനായാസം വലയിലാക്കി. ഏറെ വൈകാതെ 30 ആം മിനുട്ടിൽ ജീസൂസിലൂടെ സിറ്റി ലീഡ് രണ്ടാക്കി. നാല് മിനുട്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഹാമറിന്റെ പിഴവ് മുതലാക്കി മെൻഡി നൽകിയ പാസ്സ് അഗ്യൂറോ വീണ്ടും വലയിലാക്കിയതോടെ സിറ്റി 3 ഗോളുകൾക്ക് മുൻപിൽ. 42 ആം മിനുട്ടിൽ സ്റ്റാൻകോവിച് ഹഡയ്സ് ഫീൽഡിനായി ഒരു ഗോൾ മടക്കി ആദ്യ രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് നേരിയ പ്രതീക്ഷ ബാക്കിയാക്കി.

രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സിറ്റി നാലാം ഗോൾ നേടി. അഗ്യൂറോയെ വീഴ്ത്തിയതിന് ലഭിച്ച ഫ്രീകിക്ക് 26 വാര അകലെ നിന്ന് ഡേവിഡ് സിൽവ ഹഡയ്സ് ഫീൽഡ് വലയിലാക്കി. പിന്നീട് 58 ആം മിനുട്ടിൽ അഗ്യൂറോ ഹാട്രിക്കിന് അടുത്ത് എത്തിയെങ്കിലും ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൽ തട്ടി മടങ്ങി. പക്ഷെ 75 ആം മിനുട്ടിൽ മെന്റിയുടെ പാസ്സ് ഗോളാക്കി അഗ്യൂറോ ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കി. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി കരിയറിലെ 13 ആം ഹാട്രിക് പിറന്നതോടെ സിറ്റിയുടെ ആവേശ ജയം ഉറപ്പായി. പിന്നീട് കോംഗോലോയുടെ സെൽഫ് ഗോൾ കൾക്ക് ശേഷം ഹാമറിന്റെ പിഴവ് മുതലാക്കി മെൻഡി നൽകിയ പാസ്സ് അഗ്യൂറോ വീണ്ടും വലയിലാക്കിയതോടെ സിറ്റി 3 ഗോളുകൾക്ക് മുൻപിൽ. 42 ആം മിനുട്ടിൽ സ്റ്റാൻകോവിച് ഹഡയ്സ് ഫീൽഡിനായി ഒരു ഗോൾ മടക്കി ആദ്യ രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് നേരിയ പ്രതീക്ഷ ബാക്കിയാക്കി.

രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സിറ്റി നാലാം ഗോൾ നേടി. അഗ്യൂറോയെ വീഴ്ത്തിയതിന് ലഭിച്ച ഫ്രീകിക്ക് 26 വാര അകലെ നിന്ന് ഡേവിഡ് സിൽവ ഹഡയ്സ് ഫീൽഡ് വലയിലാക്കി. പിന്നീട് 58 ആം മിനുട്ടിൽ അഗ്യൂറോ ഹാട്രിക്കിന് അടുത്ത് എത്തിയെങ്കിലും ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൽ തട്ടി മടങ്ങി. പക്ഷെ 75 ആം മിനുട്ടിൽ മെന്റിയുടെ പാസ്സ് ഗോളാക്കി അഗ്യൂറോ ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കി. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി കരിയറിലെ 13 ആം ഹാട്രിക് പിറന്നതോടെ സിറ്റിയുടെ ആവേശ ജയം ഉറപ്പായി. പിന്നീട് കോംഗോലോയുടെ സെൽഫ് ഗോൾ പിറന്നതോടെ സിറ്റിയുടെ ഗോൾ നേട്ടം 6 ആയി.

Advertisement