“എനിക്ക് പി എസ് ജിയിൽ തുടരണം, ക്ലബ് ഇതുവരെ തന്നോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല” നെയ്മർ

20220723 235149

പി എസ് ജി നെയ്മറിനെ വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും താൻ പി എസ് ജിയിൽ തുടരാൻ ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് നെയ്മർ പറഞ്ഞു. തനിക്ക് പി എസ് ജിയിൽ തുടരണം എന്നതാണ് സത്യം എന്ന് നെയ്മർ പറഞ്ഞു. ക്ലബിന്റെ തീരുമാനം എന്താണെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ല. ക്ലബ് എന്നോട് ഇതുവരെ ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നെയ്മർ പറഞ്ഞു.

എനിക്ക് നീണ്ടകാലം ഇവിടെ കരാർ ഉണ്ട് എന്നും നെയ്മർ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ആരെയും ബോധിപ്പിക്കാൻ ഇല്ല എന്നും തന്റെ ശൈലി എങ്ങനെ ആണെന്ന് തനിക്കും തന്നെ വിമർശിക്കുന്നവർക്കും അറിയാം എന്നും നെയ്മർ പറഞ്ഞു. താൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നും നെയ്മർ പറഞ്ഞു.