സുബത്രോ മുഖർജി, ലക്ഷദ്വീപ് അണ്ടർ 14 ടീം കേരളത്തിലെത്തി

- Advertisement -

ഈ വർഷത്തെ സുബത്രോ മുഖർജി അന്താരാഷ്ട്ര സ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിനുള്ള ലക്ഷദ്വീപ് ടീം കേരളമെത്തി. 14 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവരുടെ ടീമാണ് ഇന്നെത്തിയത്. എം.വി ലഗൂൺസ് കപ്പലിലാണ് കുട്ടികൾ കൊച്ചിയെത്തിയത്. 17 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എർണാകുളമെത്തും. ഡൽഹിയിൽ വച്ചാണ് സുബ ദ്രോ മുഖർജി നടക്കുക.

14 വയസ്സിനു താഴെയും, 17 വയസ്സിനു താഴെയുമായി 2 വിഭാഗങ്ങളിലാണ് സുബത്രോ മുഖർജി നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ടെല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും സ്കൂൾ ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ വിദേശ ടീമുകളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ലക്ഷദ്വീപിലെ സ്കൂൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിയാവുന്ന ടീമാണ് മുഖർജിയിൽ ലക്ഷദ്വീപിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക.

ഇപ്രാവശ്യം അണ്ടർ 14, 17 വിഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ടിലും ആന്ത്രാേത്ത് ദ്വീപിലെ എം.ജി.എസ്.എസ്.എസ് സ്കൂളാണ് ലക്ഷദ്വീപിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുഖർജിയിലും, ബി.സി റോയി ടൂർണമെന്റിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ടീം പുറത്തെടുത്തത്, അത്തരമൊരു മറ്റൊരു പ്രകടനത്തിനാവും ലക്ഷദ്വീപിലെ കുട്ടിപ്പടയുടെ ശ്രമം.

Advertisement