കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ്, യോഗ്യത മത്സരങ്ങൾ സെപ്റ്റംബറിൽ, 11 ലക്ഷം നൽകിയാൽ 2 കോർപ്പറേറ്റ് ടീമുകൾക്ക് ലീഗിൽ എത്താം

Newsroom

കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ പുതിയ സീസണായുള്ള യോഗ്യത മത്സരങ്ങൾ സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കും. യോഗ്യത റൗണ്ടിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ടീമുകളിൽ നിന്ന് കെ എഫ് എ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 11800 രൂപ ആണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ടീമുകൾ നൽകേണ്ടത്. യോഗ്യത റൗണ്ട് വഴി രണ്ടു ടീമുകൾക്ക് മാത്രമെ ലീഗിലേക്ക് യോഗ്യത ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
Picsart 22 06 20 13 19 15 080

അടുത്ത സീസണിലേക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് എൻട്രി വഴിയും രണ്ട് ടീമുകൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. 118000 രൂപ ആകും കോർപ്പറേറ്റ് എൻട്രിക്ക് വേണ്ടത്. നിലവിൽ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ടീമുകൾ ഇല്ലാത്ത ജില്ലകൾക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് എൻട്രി നൽകാൻ ആണ് കെ എഫ് എ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ലോട്ടുകൾക്ക് ആയി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ടീമുകൾ അപേക്ഷിച്ചാൽ ലേലത്തിലൂടെ ആകും അന്തിമ തീരുമാനത്തിൽ എത്തുക.