ഐ എസ് എല്ലിൽ ഇനി രണ്ട് കിരീടങ്ങൾ, ലീഗ് ഘട്ട ജേതാക്കാൾക്ക് ഷീൽഡും ഒപ്പം 50 ലക്ഷവും

- Advertisement -

ഐ എസ് എല്ലിൽ ഇനി രണ്ട് കിരീടങ്ങൾ. ഐ എസ് എൽ ഫൈനലിലെ വിജയികൾക്ക് കിട്ടുന്ന കിരീടം കൂടാതെ ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാമത് എത്തുന്നവർക്കും ഇനി കിരീടം ലഭിക്കും. ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യ എത്തുന്നവർക്ക് ഐ എസ് എൽ ഷീൽഡ് ആണ് ലഭിക്കുക. ഒപ്പം 50 ലക്ഷം സമ്മാന തുകയും ലീഗ് ജേതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. ഐ എസ് എൽ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ടു. ഈ സീസണിൽ തന്നെ ഈ കിരീടം നൽകി തുടങ്ങും.

നേരത്തെ ഐ എസ് എല്ലിൽ ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാമത് എത്തുന്നവർക്ക് എ എഫ് സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യത കിട്ടും എന്ന് എ ഐ എഫ് എഫ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് പുതിയ കിരീടവും സമ്മാന തുകയും. ഇതോടെ ലീഗിലെ ഫൈനൽ വിജയിക്കുന്നവരേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ലീഗ് ജയിക്കുന്നവർക്ക് ആകും. ഈ സീസണിൽ ഗോവയോ എ ടി കെയോ ആകും ലീഗിൽ ഒന്നാമത് എത്തുക. ഒന്നമത് എത്തുന്നവർക്ക് അവരുടെ പ്ലേ ഓഫ് ഘട്ടത്തിൽ ഹോം മത്സരത്തിനു മുമ്പായി ഷീൽഡ് സമ്മാനിക്കും.

Advertisement