ഹിര മൊണ്ടാലിനെ ബെംഗളൂരു എഫ് സി സൈൻ ചെയ്തു

Newsroom

ബെംഗളൂരു എഫ് സി ലെഫ്റ്റ് ബാക്കായ ഹിര മൊണ്ടാലിനെ സ്വന്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ താരമായിരുന്നു ഹിര മൊണ്ടാൽ. രണ്ടു വർഷത്തെ കരാർ ആണ് ഹിര മൊണ്ടാൽ ബെംഗളൂരു എഫ് സിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനായി ഐ എസ് എല്ലിൽ 16 മത്സരങ്ങൾ ഹിര മൊണ്ടാൽ കളിച്ചിരുന്നു. ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ അക്കാദമിയിലൂടെ തന്നെ വളർന്ന താരമാണ് ഹിര മൊണ്ടാൽ‌.

ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ വിട്ട് പല ക്ലബുകളിലും മൊണ്ടാൽ കളിച്ചിരുന്നു. റൈൻബോ, പീർലസ്, മൊഹമ്മദൻസ്, കൊൽക്കത്ത കസ്റ്റംസ് എന്ന് തുടങ്ങിയ കൊൽക്കത്ത ക്ലബുകൾക്കായി ഹിര മൊണ്ടാൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.