ഡെവലപ്മെന്റ് ലീഗിൽ റിലയൻസ് ചെന്നൈയിൻ മത്സരം സമനിലയിൽ

ഐ എസ് എൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ലീഗിൽ ഇന്ന് നടന്ന മത്സരത്തിൽ റിലയൻസ് യങ് ചാമ്പ്സും ചെന്നൈയിനും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഗോൾ രഹിതമായി അവസാനിച്ചു. രണ്ട് ടീമുകൾക്കും ഇന്ന് ഗോൾ ഒന്നും നേടാൻ ആയില്ല. ചെന്നൈയിൻ ആണ് ഇന്ന് കുറച്ച് എങ്കിലും നല്ല അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്നാൽ അവർക്കും ഗോൾ നേടാൻ ആയില്ല. ചെന്നൈയിൻ നാലു മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആദ്യ വിജയം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അവർ 2 പോയിന്റുമായി ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. നാല് പോയിന്റുള്ള റിലയൻസ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ആണ്.