സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ഓരോ ഗോൾ വീതം അടിച്ചു സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു ജർമ്മനിയും ഹോളണ്ടും

അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ഓരോ ഗോൾ വീതം അടിച്ചു സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു ജർമ്മനിയും നെതർലാന്റ്സും. മത്സരത്തിൽ ജർമ്മൻ ആധിപത്യം ആണ് കാണാൻ ആയത്. ആദ്യ പകുതി തീരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഹോളണ്ട് പെനാൽട്ടി ബോക്‌സിൽ ലഭിച്ച അവസരം ലക്ഷ്യം കണ്ട തോമസ് മുള്ളർ ജർമ്മനിക്ക് മുൻതൂക്കം സമ്മാനിച്ചു.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ 68 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ഹോളണ്ട് മത്സരത്തിൽ സമനില കണ്ടത്തി. ഡി ജോങിന്റെ ക്രോസിൽ നിന്നു ഡംഫ്രയിസ് ഹെഡറിലൂടെ മറിച്ചു നൽകിയ പന്ത് ലക്ഷ്യം കണ്ട സ്റ്റീഫൻ ബെർഗയിൻ ആണ് ആതിഥേയർക്ക് സമനില ഗോൾ നൽകിയത്. ഇടക്ക് വാൻ ഗാലിന്റെ ഹോളണ്ടിനു പെനാൽട്ടി റഫറി അനുവദിച്ചു എങ്കിലും വാർ അത് നിരസിക്കുക ആയിരുന്നു.