ഐ എഫ് എ ഷീൽഡ്, ഹൈദരബാദിന് പരാജയത്തോടെ തുടക്കം

ഹൈദരബാദിന്റെ റിസേർവ്സ് ടീമിന് ഐ എഫ് എ ഷീൽഡിൽ പരാജയം. ഇന്ന് നടന്ന വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിൽ ആര്യൻ ക്ലബ്ബിനോട് 0-1 എന്ന തോൽവിയോടെ ആണ് ഹൈദരാബാദ് എഫ്‌സി ബി അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട കാമ്പെയ്‌ൻ ആരംഭിച്ചത്. ഡിപ് സാഹയുടെ ഏക ഗോൾ ആര്യൻ ക്ലബ്ബിന് മൂന്ന് പോയിന്റു നൽകി. ഇനി നവംബർ 30ന് നൈഹാട്ടി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പിയർലെസ് എസ്‌സിയെ ഹൈദരാബാദ് നേരിടും. മലയാളി പരിശീലകൻ ഷമീൽ ആണ് ഹൈദരബാദ് റിസേർവ്സിന്റെ പരിശീലകൻ