ഷെഫീൽഡ് യുണൈറ്റഡ് പരിശീലകൻ ജൊകനോവിചിനെ പുറത്താക്കി

ഷെഫീൽഡ് യുണൈറ്റഡ് അവരുടെ പരിശീലകൻ സ്ലാവിസ ജോക്കനോവിച്ചിനെ പുറത്താക്കുകയും നാലര വർഷത്തെ കരാറിൽ പകരം പോൾ ഹെക്കിംഗ്ബോട്ടമിനെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. വാറ്റ്‌ഫോർഡിനും ഫുൾഹാമിനുമൊപ്പം പ്രീമിയർ ലീഗിലേക്ക് പ്രമോഷൻ നേടിയ ജോക്കനോവിച്ച് കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ ആയിരുന്നു ക്രിസ് വൈൽഡറിന് പകരക്കാരനായി ഷെഫീൽഡിൽ എത്തിയത്.

ഇപ്പോൾ ലീഗിൽ 16ആം സ്ഥാനത്താണ് ഷെഫീൽഡ് ഉള്ളത്. ഇതിനകം തന്നെ ലീഗിൽ 8 മത്സരങ്ങൾ ക്ലബ് പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ക്ലബ് ജൊകനോവിചിനെ പുറത്താക്കാൻ കാരണം.