ലമ്പാർഡിന് ചുവപ്പ് കാർഡ്, ലമ്പാർഡിന്റെ ടീമിന് തോൽവി

- Advertisement -

ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഡെർബി കൗണ്ടിക്ക് ലീഗിലെ മൂന്നാം പരാജയം. ഇന്ന് റോതർഹാം യുണൈറ്റഡിനെതിരെയാണ് ഡെർബി പരാജയപ്പെട്ടത്. ഏക ഗോളിനായിരുന്നു പരാജയം. ഒരു ചുവപ്പ് കാർഡും ഒരു പെനാൾട്ടിയും ഡെർബിക്കെതിരെ വിളിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഡെർബിയുടെ പരാജയത്തിൽ കലാശിച്ചത്. റഫറിയുടെ ഈ തീരുമാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ഡെർബി മാനേജർ ലാമ്പാർഡിന് ചുവപ്പ് കാർഡും ലഭിച്ചു.

63ആം മിനുട്ടിൽ ലഭിച്ച പെനാൾട്ടി മാന്നിംഗ് ആണ് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചത്. ജയത്തോടെ റോതർഹാം ലീഗിൽ 14ആം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി. റഫറിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റായിരുന്നു എന്നും പെനാൾട്ടി അവർക്കല്ല ഡെർബിക്കായിരുന്നു കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നും ലാമ്പാർഡ് പറഞ്ഞു.

Advertisement