നാലു ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങൾ, ഡോൺ കാർലോ!!

ഇന്ന് ലിവർപൂളിനെ തോൽപ്പിച്ചതോടെ കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി തന്റെ പരിശീലക കരിയറിലെ നാലാം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടമാണ് ഉയർത്തിയത്. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നാല് തവണ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ പരിശീലകനാണ് ആഞ്ചലോട്ടി. ഇത്തവണത്തെ ലാലിഗ കിരീടത്തോടെ
എല്ലാ വലിയ അഞ്ച് ലീഗ് കിരീടങ്ങളും നേടുന്ന ആദ്യത്തെ മാനേജരായും കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി മാറിയിരുന്നു.

2002-03, 2006-07 വർഷങ്ങളിലെ മിലാനിലും 2013-14ൽ റയൽ മാഡ്രിഡിലും ആയിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ആഞ്ചലോട്ടി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം ഉയർത്തിയത്. ബോബ് പെയ്‌സ്‌ലിയും സിനദീൻ സിദാനും മൂന്ന് തവണ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുകളിൽ കാർലോ മാത്രമാണുള്ളത്. ഇന്ന് 1-0ന് ആണ് പാരീസിൽ വെച്ച് റയൽ മാഡ്രിഡ് ലിവർപൂളിനെ വീഴ്ത്തിയത്.
.