നാഗൽസ്മെനെ പുറത്താക്കിയ വാർത്ത ഞെട്ടിച്ചു : ഗോരെട്സ്ക , പ്രതികരണം അറിയിച്ച് കിമ്മിച്ചും

Nihal Basheer

20230326 204941

ബയേണിൽ നിന്നും ജൂലിയൻ നാഗെൽസ്മെനെ പുറത്താക്കിയതിൽ പ്രതികരിച്ച് ടീം അംഗങ്ങളായ ഗോരെട്സ്കയും കിമ്മിച്ചും. കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങൾ തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കള്ളമാകും എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാണ് ഗോരെട്സ്ക പ്രതികരിച്ചത്. വളരെ വിഷമമേറിയ സമയമാണിതെന്നും, വളരെ ഊഷ്മളമായ ബന്ധമാണ് തങ്ങൾക്ക് ജൂലിയനുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നും താരം പറഞ്ഞു. “ഒരു കുടുംബം എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ ബന്ധമാണ് തനിക്ക് അദ്ദേഹവുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്, അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാർത്ത ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു”, ഗോരെട്സ്ക പറഞ്ഞു. ഡ്രെസ്സിംങ് റൂമിൽ കോച്ചിന് യാതൊരു പ്രശ്നമാവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും താരം ആണയിട്ടു. വ്യക്തിപരമായി തനിക്ക് കോച്ചുമായി യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റ് താരങ്ങളുടെ കാര്യം തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടീമിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നവരിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നു എന്നും ഗോരെട്സ്ക കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

20230326 205108

ജോഷുവ കിമ്മിച്ചും നാഗെൽസ്മെന്റെ പുറത്താകലിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. “കോച്ചിങ് സ്ഥാനത്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും സങ്കടകരമാണ്. അതിനർഥം താനുൾപ്പടേയുള്ള താരങ്ങൾ നല്ല പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ്, സ്ഥിരതയുള്ള കളിയല്ല താങ്ങളുടേത് എന്നാണ്. മികച്ച റിസൾട്ടുകൾ നേടാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു”. എന്നാൽ ഫുട്ബാളിൽ ഇത് സാധാരണയാണെന്നും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയാണ് തങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും കിമ്മിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഒരിക്കലും ഡ്രസിങ് റൂം നഗെൽസ്മേന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടിട്ടില്ലെന്ന് കിമ്മിച്ചും സമ്മതിച്ചു. പുതിയ കോച്ച് ടൂഷലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ ഇതുവരെ അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു കിമ്മിച്ചിന്റെ പ്രതികരണം.