ഏഷ്യൻ കപ്പിന് ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ചൈന പിന്മാറി

അടുത്ത വർഷം നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഏഷ്യൻ കപ്പിന്റെ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ചൈന പിന്മാറി. 2023 ജൂൺ 16 മുതൽ ജൂലൈ 16 വരെ ചൈനയിലെ 10 നഗരങ്ങളിൽ ആയി നടക്കാനിരുന്ന ടൂർണമെന്റ് ഇതോടെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആയി. COVID-19 സാഹചര്യം കാരണമാണ് ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫൈനലിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് എന്ന് ചൈനീസ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു.

ഇനി ആര് ആതിഥ്യം വഹിക്കുമെന്ന് ഉടൻ തീരുമാനിച്ച് അറിയിക്കും എന്ന് എ എഫ് സി അറിയിച്ചു. 24 രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിനായുള്ള യോഗ്യത മത്സരങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്. ഇന്ത്യ അടുത്ത മാസം മൂന്നാം ഘട്ട ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യത മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്.