ചെൽസി വിജയിച്ചു!! ഫൊഫാന ചെൽസി ജേഴ്സിയിൽ കളിക്കും

20220827 004616

വെസ്ലി ഫോഫാനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചെൽസിയുടെ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചു. ലെസ്റ്ററിന് മുന്നിൽ ചെൽസി വെച്ച പുതിയ ഓഫർ അവർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചെൽസി നേരത്തെ നൽകി മൂന്ന് ഓഫറുകൾ നിരസിച്ച ലെസ്റ്റർ ഇത്തവണ താരത്തെ വിൽക്കാൻ തയ്യാറാവുക ആയിരുന്നു. 2028വരെയുള്ള കരാർ ചെൽസിയിൽ ഫൊഫാന ഒപ്പുവെക്കും.

എഴുപത്തിയഞ്ചു മില്യൺ പൗണ്ട് ആണ് ചെൽസി താരത്തിനായി നൽകുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ ആഡ്-ഓണുകളും ഉണ്ടാകും. ടീം മാറാനായി ഫോഫാനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു. പരിശീലനത്തിന് എത്താതിരുന്ന താരത്തെ യൂത്ത് ടീമിനോടൊപ്പം ലെസ്റ്റർ പരിശീലനത്തിന് അയക്കുന്നതും കാണാൻ ആയി.

സെന്റർ ബാക്കായ ഫൊഫാന 2020ൽ ആണ് ലെസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ എത്തിയത്.