പോളണ്ട് നീന്തൽ താരങ്ങളെ ടോക്കിയോയിൽ നിന്ന് മടക്കിയയച്ചു, മാപ്പ് പറഞ്ഞ് നീന്തൽ ഫെഡറേഷന്‍

Swimming

ആറ് നീന്തൽ താരങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് മടക്കി അയയ്ച്ച് പോളണ്ട്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പിഴവ് മൂലം ആറ് താരങ്ങളെ കൂടുതലായി തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്നാണ് പോളണ്ട് നീന്തൽ ഫെഡറേഷന്‍ വിശദീകരണം. ടോക്കിയോയിൽ നിന്ന് ഈ താരങ്ങളെ മടക്കി അയയ്ക്കുകയാണെന്നും വീഴ്ച പറ്റിയതിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നുവെന്നും ഫെഡറേഷന്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

23 നീന്ത. താരങ്ങളെയാണ് പോളണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ ഫിനയുടെ യോഗ്യത നിയമപ്രകാരം അത് 17 ആക്കി ചുരുക്കേണ്ടി വരികയായിരുന്നു. നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരുന്ന താരങ്ങളുടെ ദേഷ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്നും പോളണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് ഫെഡറേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് പാവൽ സ്ലോമിന്‍സ്കി വ്യക്തമാക്കി.

പുറത്താക്കപ്പെട്ട താരങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളുടെ അമര്‍ഷവും പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.