ക്വേറ്റാ ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സിനായി തന്റെ അവസാന പിഎസ്എൽ സീസൺ കളിക്കാനായി ബൂം ബൂം എത്തുന്നു

തന്റെ കരിയറിലെ അവസാന പാക്കിസ്ഥാന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗ് കളിക്കുവാനായി ഷഹീദ് അഫ്രീദി ഒരുങ്ങുന്നു. വരുന്ന പാക്കിസ്ഥാന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗിൽ അഫ്രീദി ക്വേറ്റാ ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് കളിക്കുവാനായി ഇറങ്ങുക. പാക്കിസ്ഥാന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗിൽ അഫ്രീദി കളിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ടീമാകും ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ്.

കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ താരം മുൽത്താന്‍ സുൽത്താന്‍സിന് വേണ്ടിയാണ് കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ട്രേഡിംഗിലൂടെയാണ് ഈ കൈമാറ്രം നടന്നിരിക്കുന്നത്. അഫ്രീദിയെ വിട്ട് നല്‍കിയപ്പോള്‍ മുൽത്താന്‍ സുൽത്താന്‍സിന് ഒരു ഡയമണ്ട് പിക്കും സിൽവര്‍ പിക്കുമാണ് വരുന്ന പിഎസ്എൽ ഡ്രാഫ്ടില്‍ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.