“സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനങ്ങളിൽ സ്ഥിരത വേണം, കേരളത്തെ രഞ്ജി ചാമ്പ്യന്മാരാക്കണം” – ശ്രീശാന്ത്

Picsart 22 09 28 11 22 15 255

സഞ്ജു സാംസൺ തന്റെ പ്രകടനങ്ങളിൽ സ്ഥിരത കൊണ്ടു വരണം എന്ന് മുൻ ഇന്ത്യ താരം ശ്രീശാന്ത്. സഞ്ജു സ്ഥിരത പുലർത്തണം. എന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥിരമായി ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ആവുകയുള്ളൂ എന്ന് ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്, അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും പിന്തുണച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. U14 മുതൽ അവൻ കളിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കീഴിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. , രഞ്ജി ട്രോഫി അരങ്ങേറ്റത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാപ് നൽകിയത് ഞാനാണ്. ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.

സഞ്ജു

“പക്ഷേ, ഞാൻ അവനെ കാണുന്ന രീതി വെച്ച് അവനോടുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് – സഞ്ജ്യ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളിൽ നല്ല പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തണം,” ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.

സഞ്ജു ഇന്ത്യക് പുറത്ത് വന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളിൽ നല്ല പ്രകടനം നടത്തണം. രു സെഞ്ച്വറിയോ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറയോ മാത്രമല്ല, സ്ഥിരമായി നല്ല കളി കളിക്കണം കേരള ടീമിനെ രഞ്ജി ട്രോഫി ജയിപ്പിക്കണം. ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.