ഒളിമ്പിക്സിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഫിക്സ്ചറുകൾ സമ്പൂർണ്ണം

20210719 135155

ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് ഇനി നാലു ദിവസം മാത്രമാണ് ബാക്കി. ഈ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇനങ്ങളും അവ നടക്കുന്ന തീയതികളും ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

20210719 135257
Archery;

ജൂലൈ 23: പുരുഷന്മാരുടെയും വനിതകളുടെയും വ്യക്തിഗത യോഗ്യതാ റൗണ്ടുകൾ
രാവിലെ 5:30 മുതൽ

ജൂലൈ 24: മിക്സഡ് ടീം എലിമിനേഷനുകൾ, മെഡൽ മത്സരങ്ങൾ –

പങ്കെടുക്കുന്നത് : അതാനു ദാസ്, ദീപിക കുമാരി 
രാവിലെ 6 മുതൽ

ജൂലൈ 26: 
പുരുഷ ടീം എലിമിനേഷനുകൾ,  മെഡൽ മത്സരങ്ങൾ –

പങ്കെടുക്കുന്നത്: അതാനു ദാസ്, പ്രവീൺ ജാദവ്, തരുൺദീപ് റായ്
രാവിലെ 6 മുതൽ

ജൂലൈ 27 മുതൽ 30 വരെ: പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും വ്യക്തിഗത എലിമിനേഷനുകൾ, മെഡൽ മത്സരങ്ങൾ

20210719 135331
ATHLETICS;

ജൂലൈ 30: പുരുഷന്മാരുടെ 3000 മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾചേസ് ഹീറ്റ്സ്

പങ്കെടുക്കുന്നത്- അവിനാഷ് സാബിൾ

രാവിലെ 5:30 മുതൽ

ജൂലൈ 30:

പുരുഷന്മാരുടെ 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസ് റൗണ്ട് 1

പങ്കെടുക്കുന്നത് – എംപി ജാബിർ
രാവിലെ 7:25 മുതൽ

ജൂലൈ 30: വനിതകളുടെ 100 മീറ്റർ റൗണ്ട് 1

പങ്കെടുക്കുന്നത് –  ദുതീ ചന്ദ്, രാവിലെ 8:10 മുതൽ

ജൂലൈ 30:

മിക്സഡ് 4×400 മീറ്റർ റിലേ റൗണ്ട് 1

പങ്കെടുക്കുന്നത് – അലക്സ് ആന്റണി, സർതക് ഭാംബ്രി, രേവതി വീരമണി, സുഭ വെങ്കടേശൻ

വൈകുന്നേരം 4:30 മുതൽ

ജൂലൈ 31:
വനിതാ ഡിസ്കസ് ത്രോ യോഗ്യത

പങ്കെടുക്കുന്നത് – സീമ പുനിയ, കമൽ‌പ്രീത് കൗർ
രാവിലെ 6 മുതൽ

ജൂലൈ 31:

പുരുഷന്മാരുടെ ലോംഗ്ജമ്പ് യോഗ്യത

പങ്കെടുക്കുന്നത് – എം ശ്രീശങ്കർ
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:40 മുതൽ

ജൂലൈ 31:

മിക്സഡ് 4×400 മീറ്റർ റിലേ ഫൈനൽ
പങ്കെടുക്കുന്നത് – അലക്സ് ആന്റണി, സർതക് ഭാംബ്രി, രേവതി വീരമണി, സുഭ വെങ്കിടേശൻ (അവർ യോഗ്യത നേടിയാൽ)
വൈകുന്നേരം 6:05 മുതൽ

ജൂലൈ 31:
വനിതകളുടെ 100 മീറ്റർ സെമി ഫൈനലും ഫൈനലും

പങ്കെടുക്കുന്നത് – ദൂതി ചന്ദ് (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
വൈകുന്നേരം 6:20 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 2:
പുരുഷന്മാരുടെ ലോംഗ്ജമ്പ് ഫൈനൽ
പങ്കെടുക്കുന്നത് – എം ശ്രീശങ്കർ (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
രാവിലെ 7:20 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 2:
വനിതകളുടെ 200 മീറ്റർ റൗണ്ട് 1
പങ്കെടുക്കുന്നത് – ഡ്യൂട്ടി ചന്ദ്
രാവിലെ 7:30 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 2:
വനിതാ ഡിസ്കസ് ത്രോ ഫൈനൽ
പങ്കെടുക്കുന്നത് – സീമ പുനിയ, കമൽ‌പ്രീത് കൗർ
വൈകുന്നേരം 5:30 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 2:
പുരുഷന്മാരുടെ 3000 മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾചേസ് ഫൈനൽ
പങ്കെടുക്കുന്നത് – അവിനാശ് സാബിൾ (യോഗ്യത നേടിയാൽ)

വൈകുന്നേരം 5:45 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 3:
വനിതാ ജാവലിൻ ത്രോ യോഗ്യത
പങ്കെടുക്കുന്നത് – അന്നു റാണി
രാവിലെ 5:50 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 3:
പുരുഷന്മാരുടെ 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസ് ഫൈനൽ
പങ്കെടുക്കുന്നത് – എംപി ജാബിർ (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
രാവിലെ 8:50 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 3:

പുരുഷന്മാരുടെ ഷോട്ട് പുട്ട് യോഗ്യത

പങ്കെടുക്കുന്നത് – താജീന്ദർ സിംഗ് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:45 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 3:

വനിതകളുടെ 200 മീറ്റർ ഫൈനൽ
പങ്കെടുക്കുന്നത് – ദൂതീ ചന്ദ് (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
വൈകുന്നേരം 6:20 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 4:
പുരുഷന്മാരുടെ ജാവലിൻ ത്രോ യോഗ്യത
പങ്കെടുക്കുന്നത്  – നീരജ് ചോപ്ര, ശിവ്പാൽ സിംഗ്
രാവിലെ 5:35 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 5:
പുരുഷന്മാരുടെ 20 കിലോമീറ്റർ റേസ് വാക്ക് ഫൈനൽ
പങ്കെടുക്കുന്നത് – കെ ടി ഇർഫാൻ, സന്ദീപ് കുമാർ, രാഹുൽ
ഉച്ചക്ക് 1 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 6:
പുരുഷന്മാരുടെ 50 കിലോമീറ്റർ റേസ് വാക്ക് ഫൈനൽ
പങ്കെടുക്കുന്നത് – ഗുർപ്രീത് സിംഗ്

പുലർച്ചെ രണ്ട് മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 6:
വനിതാ 20 കിലോമീറ്റർ റേസ് വാക്ക് ഫൈനൽ
പങ്കെടുക്കുന്നത് – പ്രിയങ്ക, ഭാവ്ന ജട്ട്
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 6:
പുരുഷന്മാരുടെ 4×400 മീറ്റർ റിലേ റൗണ്ട് 1
പങ്കെടുക്കുന്നത് – അമോജ് ജേക്കബ്, പി നാഗനാഥൻ, അരോക്കിയ രാജീവ്, നോവ നിർമ്മൽ ടോം, മുഹമ്മദ് അനസ് യാഹിയ
വൈകുന്നേരം 4:55 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 6:
വനിതാ ജാവലിൻ ത്രോ ഫൈനൽ
പങ്കെടുക്കുന്നത് – അന്നു റാണി (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
വൈകുന്നേരം 5:20 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 7:
പുരുഷ ജാവലിൻ ത്രോ ഫൈനൽ
പങ്കെടുക്കുന്നത് – നീരജ് ചോപ്ര, ശിവ്പാൽ സിംഗ് (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
വൈകുന്നേരം 4:30 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 7:
പുരുഷന്മാരുടെ 4×400 മീറ്റർ റിലേ ഫൈനൽ
പങ്കെടുക്കുന്നത് – അമോജ് ജേക്കബ്, പി നാഗനാഥൻ, അരോക്കിയ രാജീവ്, നോവ നിർമ്മൽ ടോം, മുഹമ്മദ് അനസ് യാഹിയ (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
വൈകുന്നേരം 6:20 മുതൽ
20210719 135439

ആർട്ടിസ്റ്റിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ്;

ജൂലൈ 25: വനിതാ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് യോഗ്യത
പങ്കെടുക്കുന്നത് – പ്രണതി നായക്

രാവിലെ 6:30 മുതൽ

ജൂലൈ 29 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 3 വരെ: വനിതാ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ഓൾ റൗണ്ട്, ഇവന്റ്സ് ഫൈനൽ

പങ്കെടുക്കുന്നത് – പ്രണതി നായക്

(TBD)

ബാഡ്മിന്റൺ;

ജൂലൈ 24:
പുരുഷ ഡബിൾസ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ്

പങ്കെടുക്കുന്നത് – സത്വിക്സൈരാജ് റാങ്കിറെഡി / ചിരാഗ് ഷെട്ടി vs ലീ യാങ് / വാങ് ചി-ലിൻ

രാവിലെ 8:50 മുതൽ

ജൂലൈ 24:
പുരുഷ സിംഗിൾസ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് – സായ് പ്രനീത് vs സിൽ‌ബെർമാൻ മിഷ
രാവിലെ 9:30 മുതൽ

ജൂലൈ 25:
വനിതാ സിംഗിൾസ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ്
പിവി സിന്ധു vs പോളികാർപോവ ക്സെനിയ
രാവിലെ 6:40 മുതൽ

ജൂലൈ 26 മുതൽ 29 വരെ:
എല്ലാ ഇവന്റുകളും (ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് മാച്ചുകൾ

പങ്കെടുക്കുന്നത് –
പി വി സിന്ധു, സായ് പ്രനീത്, സത്വിക്സൈരാജ് റാങ്കിറെഡി / ചിരാഗ് ഷെട്ടി
രാവിലെ 5:30 മുതൽ

ജൂലൈ 26 മുതൽ 29 വരെ:
പുരുഷ ഡബിൾസ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകൾ – സത്വിക്സൈരാജ് റാങ്കിറെഡി / ചിരാഗ് ഷെട്ടി ( യോഗ്യത നേടിയാൽ)
രാവിലെ 5:30 മുതൽ

ജൂലൈ 30:
പുരുഷ സിംഗിൾസ്, വനിതാ സിംഗിൾസ് റൗണ്ട് 16
പങ്കെടുക്കുന്നത് – സായ് പ്രനീത്, പി വി സിന്ധു (അവർ യോഗ്യത നേടിയാൽ)
രാവിലെ 5:30 മുതൽ

ജൂലൈ 31:
പുരുഷ ഡബിൾസ് സെമി ഫൈനലുകൾ
സത്വിക്സൈരാജ് റാങ്കിറെഡി / ചിരാഗ് ഷെട്ടി ( യോഗ്യത നേടിയാൽ)

രാവിലെ 5:30 മുതൽ

ജൂലൈ 31:
വനിതാ സിംഗിൾസ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ
പി വി സിന്ധു (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
പുലർച്ചെ രണ്ടര മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 1:
പുരുഷ സിംഗിൾസ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ
സായ് പ്രനീത്ത് (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
രാവിലെ 9:30 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 1:
പുരുഷ ഡബിൾസ് വെങ്കല മെഡൽ മത്സരം

സത്വിക്സൈരാജ് റാങ്കിറെഡി / ചിരാഗ് ഷെട്ടി (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
വൈകുന്നേരം 5 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 2:
പുരുഷ സിംഗിൾസ് സെമി ഫൈനൽ, വനിതാ സിംഗിൾസ് ഫൈനൽ, പുരുഷ ഡബിൾസ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ മത്സരങ്ങൾ
പങ്കെടുക്കുന്നത് – പിവി സിന്ധു, സായ് പ്രണീത്, സത്വിക്സൈരാജ് റാങ്കിറെഡി / ചിരാഗ് ഷെട്ടി (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
രാവിലെ 9:30 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 2:
പുരുഷ സിംഗിൾസ് ഫൈനൽ
സായ് പ്രനീത്ത് (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
വൈകുന്നേരം 5:30 മുതൽ
20210719 135608

ബോക്സിംഗ്

ജൂലൈ 23:
വനിതാ Welterweight റൌണ്ട് 32
ലോവ്‌ലിന ബോർഗോഹെയ്ൻ
രാവിലെ 7:30 മുതൽ

ജൂലൈ 23:
പുരുഷന്മാരുടെ Welterweight Round 32
വികാസ് ക്രിഷൻ
രാവിലെ 7:30 മുതൽ

ജൂലൈ 23:
പുരുഷന്മാരുടെ സൂപ്പർ ഹെവിവെയ്റ്റ് Round 32 –
സതീഷ് കുമാർ
ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ

ജൂലൈ 25:
വനിതാ Flyweight Round 32
മേരി കോം
രാവിലെ 7:30 മുതൽ

ജൂലൈ 25:
വനിതാ മിഡിൽവെയ്റ്റ് Round 32
പൂജ റാണി
രാവിലെ 7:30 മുതൽ

ജൂലൈ 25:
പുരുഷന്മാരുടെ ലൈറ്റ്വെയിറ്റ് Round 32
മനീഷ് കൗശിക്
രാവിലെ 7:30 മുതൽ

ജൂലൈ 26:
പുരുഷന്മാരുടെ ഫ്ലൈവെയ്റ്റ് റൗണ്ട് 32
അമിത് പങ്കാൽ
രാവിലെ 7:30 മുതൽ

ജൂലൈ 26:
പുരുഷന്മാരുടെ മിഡിൽവെയ്റ്റ് Round 32
ആശിഷ് കുമാർ
രാവിലെ 7:30 മുതൽ

ജൂലൈ 27:
വനിതകളുടെ ലൈറ്റ്വെയിറ്റ് Round 32 –
സിമ്രഞ്ജിത് കൗർ
രാവിലെ 7:30 മുതൽ

ജൂലൈ 28 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 8 വരെ:
എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും (Round Of 16, അവസാന റൗണ്ടുകൾ, മെഡൽ മത്സരങ്ങൾ)
ബോക്സർമാർ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (TBD)

20210719 135833
EQUESTRIAN

ജൂലൈ 30:
ഇവന്റിംഗ് വ്യക്തിഗത യോഗ്യത റൗണ്ട്
(ഡ്രെസ്സേജ് വ്യക്തിഗത സെഷൻ 1 & 2)
ഫവാദ് മിർസ
രാവിലെ 5 മുതൽ
20210719 135915
ഫെൻസിംഗ്

ജൂലൈ 26:
Women’s Sabre Individual Table 0f 64
സി‌എ ഭവാനി ദേവി
രാവിലെ 5:30 മുതൽ

ജൂലൈ 26:
Women’s Sabre Individual തുടർന്നുള്ള റൗണ്ടുകളും മെഡൽ മത്സരങ്ങളും
സി‌എ ഭവാനി ദേവി (യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ)
രാവിലെ 6:25 മുതൽ
Img 20210719 141011

ഗോൾഫ്

ജൂലൈ 29:
പുരുഷന്മാരുടെ വ്യക്തിഗത സ്ട്രോക്ക്പ്ലേ Round 1
അനിർബാൻ ലാഹിരി, ഉദയൻ മാനെ
പുലർച്ചെ 4 മുതൽ

ജൂലൈ 30:
പുരുഷന്മാരുടെ വ്യക്തിഗത സ്ട്രോക്ക്പ്ലേ Round 2
അനിർബാൻ ലാഹിരി, ഉദയൻ മാനെ
പുലർച്ചെ 4 മുതൽ

ജൂലൈ 31:
പുരുഷന്മാരുടെ വ്യക്തിഗത സ്ട്രോക്ക്പ്ലേ round 3
അനിർബാൻ ലാഹിരി, ഉദയൻ മാനെ
പുലർച്ചെ 4 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 1:
പുരുഷന്മാരുടെ വ്യക്തിഗത സ്ട്രോക്ക്പ്ലേ മെഡൽ round
അനിർബാൻ ലാഹിരി, ഉദയൻ മാനെ
പുലർച്ചെ 4 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 4: വനിതാ വ്യക്തിഗത സ്ട്രോക്ക്പ്ലേ round1
അദിതി അശോക്
പുലർച്ചെ 4 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 5:
വനിതാ വ്യക്തിഗത സ്ട്രോക്ക്പ്ലേ Round 2 –
അദിതി അശോക്
പുലർച്ചെ 4 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 6:
വനിതാ വ്യക്തിഗത സ്ട്രോക്ക്പ്ലേ Round 3
അദിതി അശോക്
പുലർച്ചെ 4 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 7:
വനിതാ വ്യക്തിഗത സ്ട്രോക്ക്പ്ലേ മെഡൽ Round
അദിതി അശോക്
പുലർച്ചെ 4 മുതൽ
20210719 140140

ഹോക്കി

ജൂലൈ 24:
പുരുഷന്മാരുടെ പൂൾ എ – ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലാന്റ്
രാവിലെ 6:30

ജൂലൈ 24:
വിമൻസ് പൂൾ എ – ഇന്ത്യ vs നെതർലാന്റ്സ്
4:15 PM

ജൂലൈ 25:
പുരുഷന്മാരുടെ പൂൾ എ – ഇന്ത്യ vs ഓസ്ട്രേലിയ
3 PM

ജൂലൈ 26:
വിമൻസ് പൂൾ എ – ഇന്ത്യ vs ജർമ്മനി
5:45 PM

ജൂലൈ 27:
പുരുഷന്മാരുടെ പൂൾ എ – ഇന്ത്യ vs സ്പെയിൻ
രാവിലെ 6:30

ജൂലൈ 28:
വിമൻസ് പൂൾ എ – ഇന്ത്യ vs ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ
രാവിലെ 6:30

ജൂലൈ 29:
പുരുഷന്മാരുടെ പൂൾ എ – ഇന്ത്യ vs അർജന്റീന
6 AM

ജൂലൈ 30:
വിമൻസ് പൂൾ എ – ഇന്ത്യ vs അയർലൻഡ്
8:15 AM

ജൂലൈ 30:
പുരുഷന്മാരുടെ പൂൾ എ – ഇന്ത്യ vs ജപ്പാൻ
3 PM

ജൂലൈ 31:
വിമൻസ് പൂൾ എ – ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
8:45 AM

ഓഗസ്റ്റ് 1:
പുരുഷ ക്വാർട്ടർ-ഫൈനൽ – (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
രാവിലെ 6 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 2:
വനിതാ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ – (യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ)
രാവിലെ 6 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 3:
പുരുഷന്മാരുടെ സെമി ഫൈനൽ (യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ) രാവിലെ 7 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 4:
വനിതാ സെമി ഫൈനൽ – (യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ)
രാവിലെ 7 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 5:
പുരുഷന്മാരുടെ മെഡൽ മത്സരങ്ങൾ – (യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ)
രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകുന്നേരം 3:30 വരെ

ഓഗസ്റ്റ് 6:
വനിതാ മെഡൽ മത്സരങ്ങൾ (യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ)
രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകുന്നേരം 3:30 വരെ
20210719 140237
ഷൂട്ടിംഗ്

ജൂലൈ 24:
വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ യോഗ്യത –
എലവേനിൽ വലരിവൻ, അപൂർവി ചന്ദേല
രാവിലെ 5 മുതൽ

ജൂലൈ 24:
പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ യോഗ്യത
സൗരഭ് ചൗധരി, അഭിഷേക് വർമ്മ
രാവിലെ 9:30 മുതൽ

ജൂലൈ 24:
വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ഫൈനൽ
എലവേനിൽ വലരിവൻ, അപൂർവി ചന്ദേല (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
രാവിലെ 10:15 മുതൽ

ജൂലൈ 24:
പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ ഫൈനൽ
സൗരഭ് ചൗധരി, അഭിഷേക് വർമ്മ (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതൽ

ജൂലൈ 25:
വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ യോഗ്യത
മനു ഭാക്കർ, യശസ്വിനി സിംഗ് ദേസ്വാൾ
രാവിലെ 5:30 മുതൽ

ജൂലൈ 25:
സ്കീറ്റ് പുരുഷന്മാരുടെ യോഗ്യതാ ദിനം 1
അംഗദ് വീർ സിംഗ് ബജ്‌വ, മൈരാജ് അഹമ്മദ് ഖാൻ
രാവിലെ 6 മുതൽ

ജൂലൈ 25:
വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ ഫൈനൽ
മനു ഭാക്കർ, യശസ്വിനി സിംഗ് ദേസ്വാൾ (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
രാവിലെ 7:45 മുതൽ

ജൂലൈ 25:
പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ യോഗ്യത
ദീപക് കുമാർ, ദിവ്യാൻഷ് സിംഗ് പൻവർ
രാവിലെ 9:30 മുതൽ

ജൂലൈ 25:
പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ഫൈനൽ
ദീപക് കുമാർ, ദിവ്യാൻഷ് സിംഗ് പൻവർ (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതൽ

ജൂലൈ 25:
സ്കീറ്റ് പുരുഷന്മാരുടെ യോഗ്യതാ 2 –
അംഗദ് വീർ സിംഗ് ബജ്‌വ, മൈരാജ് അഹമ്മദ് ഖാൻ,

രാവിലെ 6:30 മുതൽ

ജൂലൈ 25:
സ്കീറ്റ് പുരുഷ ഫൈനൽ
അംഗദ് വീർ സിംഗ് ബജ്‌വ, മൈരാജ് അഹമ്മദ് ഖാൻ,
ഉച്ചയ്ക്ക് 12:10 മുതൽ

ജൂലൈ 26:
10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ മിക്സഡ് ടീം യോഗ്യത
സൗരഭ് ചൗധരി / മനു ഭാക്കർ, അഭിഷേക് വർമ്മ / യശസ്വിനി സിംഗ് ദേസ്വാൾ
രാവിലെ 5:30 മുതൽ

ജൂലൈ 26:
10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ മിക്സഡ് ടീം വെങ്കലവും സ്വർണ്ണ മെഡലും
സൗരഭ് ചൗധരി / മനു ഭാക്കർ, അഭിഷേക് വർമ്മ / യശസ്വിനി സിംഗ് ദേസ്വാൾ
രാവിലെ 7:30 മുതൽ

ജൂലൈ 26:
10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ മിക്സഡ് ടീം യോഗ്യത
ദിവ്യാൻഷ് സിംഗ് പൻവർ / എലവേനിൽ വലരിവൻ, ദീപക് കുമാർ / അഞ്ജം മൗദ്‌ഗിൽ
രാവിലെ 9:45 മുതൽ

ജൂലൈ 26:
10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ മിക്സഡ് ടീം വെങ്കലവും സ്വർണ്ണ മെഡൽ മത്സരങ്ങളും
ദിവ്യാൻഷ് സിംഗ് പൻവർ / എലവേനിൽ വലരിവൻ, ദീപക് കുമാർ / അഞ്ജം മൗദ്‌ഗിൽ (യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ)
രാവിലെ 11:45 മുതൽ

ജൂലൈ 29:
വനിതകളുടെ 25 മീറ്റർ പിസ്റ്റൾ Precision യോഗ്യത –
മനു ഭാക്കർ, റാഹി സർനോബത്ത്
രാവിലെ 5:30 മുതൽ

ജൂലൈ 30: വനിതകളുടെ 25 മീറ്റർ പിസ്റ്റൾ Rapid യോഗ്യത
മനു ഭാക്കർ, റാഹി സർനോബത്ത്
രാവിലെ 5:30 മുതൽ

ജൂലൈ 30: വനിതകളുടെ 25 മീറ്റർ പിസ്റ്റൾ ഫൈനൽ –
മനു ഭാക്കർ, റാഹി സർനോബത്ത് (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
രാവിലെ 10:20 മുതൽ

ജൂലൈ 31:
വനിതാ 50 മീറ്റർ റൈഫിൾ 3 Position യോഗ്യത
അഞ്ജം മൗദ്‌ഗിൽ, തേജസ്വിനി സാവന്ത്
രാവിലെ 8:30 മുതൽ

ജൂലൈ 31:
വനിതാ 50 മീറ്റർ റൈഫിൾ 3 Position ഫൈനൽ:
അഞ്ജം മൗദ്‌ഗിൽ, തേജസ്വിനി സാവന്ത് (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
ഉച്ചക്ക് 1:30 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 2:
പുരുഷന്മാരുടെ 50 മീറ്റർ റൈഫിൾ 3 Position യോഗ്യത
സഞ്ജീവ് രജ്പുത്, ഐശ്വരി പ്രതാപ് സിംഗ് തോമർ,
രാവിലെ 7 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 2:
പുരുഷന്മാരുടെ 50 മീറ്റർ റൈഫിൾ 3 Position ഫൈനൽ
സഞ്ജീവ് രജ്പുത്, ഐശ്വരി പ്രതാപ് സിംഗ് തോമർ (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
ഉച്ചയ്ക്ക് 1:10 മുതൽ
Img 20210719 141000
നീന്തൽ

ജൂലൈ 25:
പുരുഷന്മാരുടെ 100 മീറ്റർ ബാക്ക്സ്ട്രോക്ക് ഹീറ്റ്സ്
ശ്രീഹരി നടരാജ്
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:30 മുതൽ

ജൂലൈ 25:
വനിതകളുടെ 100 മീറ്റർ ബാക്ക്സ്ട്രോക്ക് ഹീറ്റ്സ്
മന പട്ടേൽ
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:30 മുതൽ

ജൂലൈ 25:
പുരുഷന്മാരുടെ 200 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ ഹീറ്റ്സ്
സജൻ പ്രകാശ്
വൈകുന്നേരം 4:10 മുതൽ

ജൂലൈ 26:
പുരുഷന്മാരുടെ 200 മീറ്റർ ബട്ടർഫ്ലൈ ഹീറ്റ്സ്
സജൻ പ്രകാശ്
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:30 മുതൽ

ജൂലൈ 29:
പുരുഷന്മാരുടെ 100 മീറ്റർ ബട്ടർഫ്ലൈ ഹീറ്റ്സ്
സജൻ പ്രകാശ്
വൈകുന്നേരം 4:10 മുതൽ
20210719 140558
ടേബിൾ ടെന്നീസ്

ജൂലൈ 24 മുതൽ 27 വരെ:
പുരുഷ-വനിതാ സിംഗിൾസ് round 1, 2, 3
ജി സത്യൻ, ശരത് കമൽ, മാനിക ബാത്ര, സുതിര മുഖർജി
രാവിലെ 5:30 മുതൽ

ജൂലൈ 24:
മിക്സഡ് ഡബിൾസ് Round16
ശരത് കമൽ / മാനിക ബാത്ര
രാവിലെ 7:45 മുതൽ

ജൂലൈ 25:
മിക്സഡ് ഡബിൾസ് ക്വാർട്ടർ-ഫൈനലും സെമി ഫൈനലും
ശരത് കമൽ / മണിക ബാത്ര (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
രാവിലെ 6:30 മുതൽ

ജൂലൈ 26:
മിക്സഡ് ഡബിൾസ് മെഡൽ മത്സരങ്ങൾ
ശരത് കമൽ / മാനിക ബാത്ര (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
വൈകുന്നേരം 5:30 മുതൽ

ജൂലൈ 29:
വനിതാ സിംഗിൾസ് മെഡൽ മത്സരങ്ങൾ
മാനിക ബാത്ര, സുതിര മുഖർജി (യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ)
വൈകുന്നേരം 5:30 മുതൽ

ജൂലൈ 30:
പുരുഷ സിംഗിൾസ് മെഡൽ മത്സരങ്ങൾ
ജി സത്യൻ, ശരത് കമൽ (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
വൈകുന്നേരം 5:30 മുതൽ

20210302 114525
Credit: Twitter

ടെന്നീസ്

ജൂലൈ 24 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 1 വരെ:
വനിതാ ഡബിൾസ്
സാനിയ മിർസ, അങ്കിത റെയ്‌ന (TBD)

ജൂലൈ 24 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 1 വരെ:
മെൻസ് സിംഗിൾസ്
സുമിത് നാഗൽ (TBD)
20210719 140907
ജൂഡോ

ജൂലൈ 24:
വനിതകളുടെ 48 കിലോഗ്രാം Round 32 തുടർ റൗണ്ടുകൾ
സുശീല ദേവി ലിക്മാബാം
രാവിലെ 7:30 മുതൽ

ജൂലൈ 25:
വനിതകളുടെ 48 കിലോഗ്രാം മെഡൽ മത്സരങ്ങൾ സുശീല ദേവി ലിക്മാബാം (യോഗ്യത നേടിയാൽ) (TBD)
20210719 140803
ഭാരദ്വഹനം:

ജൂലൈ 24:
വനിതകളുടെ 49 കിലോഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ബി
മിരാബായ് ചാനു
രാവിലെ 6:20 മുതൽ

ജൂലൈ 24:
വനിതകളുടെ 49 കിലോഗ്രാം മെഡൽ Round
മിരാബായ് ചാനു (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
രാവിലെ 10:20 മുതൽ
20210719 140640
റെസ്‌ലിംഗ്

ഓഗസ്റ്റ് 3:
വനിതാ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 62 കിലോഗ്രാം Round of 16 ഉം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലും
സോനം മാലിക്
രാവിലെ 8 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 3:
വനിതാ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 62 കിലോഗ്രാം സെമി ഫൈനൽ
സോനം മാലിക് (യോഗ്യത നേടിയാൽ) (TBD)

ഓഗസ്റ്റ് 4:
വനിതാ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 62 കിലോഗ്രാം Repechages
സോനം മാലിക് (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
രാവിലെ 7:30 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 4:
വനിതാ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 62 കിലോഗ്രാം മെഡൽ മത്സരങ്ങൾ
സോനം മാലിക് (യോഗ്യത നേടിയാൽ) (TBD)

ഓഗസ്റ്റ് 4:
വനിതാ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 57 കിലോഗ്രാം Round  of 16 ഉം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകളും
അൻഷു മാലിക്
രാവിലെ 8 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 4:
വനിതാ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 57 കിലോഗ്രാം സെമി ഫൈനൽസ് അൻഷു മാലിക് (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
(TBD)

ഓഗസ്റ്റ് 4:
പുരുഷന്മാരുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 57 കിലോഗ്രാം Round of 16 ഉം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലും
രവി കുമാർ ദാഹിയ
രാവിലെ 8 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 4:
പുരുഷന്മാരുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 57 കിലോഗ്രാം സെമി ഫൈനൽസ്
രവി കുമാർ ദാഹിയ (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
(TBD)

ഓഗസ്റ്റ് 4:
പുരുഷന്മാരുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 86 കിലോഗ്രാം Round of 16 ഉം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലും
ദീപക് പുനിയ
രാവിലെ 8 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 4:
പുരുഷന്മാരുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 86 കിലോഗ്രാം സെമി ഫൈനൽ
ദീപക് പുനിയ (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
(TBD)

ഓഗസ്റ്റ് 5:
വനിതാ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 57 കിലോഗ്രാം ഫൈനൽ, പുരുഷന്മാരുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 57 കിലോഗ്രാം, പുരുഷന്മാരുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 86 കിലോ Repechage മെഡൽ മത്സരങ്ങളും
അൻഷു മാലിക്, രവി കുമാർ ദാഹിയ, ദീപക് പുനിയ (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
രാവിലെ 7:30 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 5:
വനിതാ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 53 കിലോഗ്രാം Round of 16 ഉം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകളും
വിനെഷ് ഫോഗാട്ട്
രാവിലെ 8 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 5:
വനിതാ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 53 കിലോഗ്രാം സെമി ഫൈനൽ
വിനേഷ് ഫോഗാട്ട് (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
(TBD)

ഓഗസ്റ്റ് 6:
വനിതാ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 53 കിലോഗ്രാം Repechage
വിനേഷ് ഫോഗാറ്റ് (ആവശ്യമെങ്കിൽ)
രാവിലെ 7:30 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 6:
വനിതാ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 53 കിലോഗ്രാം മെഡൽ മത്സരങ്ങൾ
വിനെഷ് ഫോഗാട്ട് (യോഗ്യത നേടിയാൽ)
(TBD)

ഓഗസ്റ്റ് 6:
പുരുഷന്മാരുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 65 കിലോഗ്രാം Round 16 ഉം ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽസും
ബജ്രംഗ് പുനിയ, രാവിലെ 8 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 6:
പുരുഷന്മാരുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 65 കിലോഗ്രാം സെമി ഫൈനൽസ്
ബജ്രംഗ് പുനിയ (യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ)
TBD

ഓഗസ്റ്റ് 6:
വനിതാ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 50 കിലോഗ്രാം round of 16 ഉം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകളും
സീമ ബിസ്ല
രാവിലെ 8 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 6:
വനിതാ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 50 കിലോഗ്രാം സെമി ഫൈനൽ
സീമ ബിസ്ല (യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ)
TBD

ഓഗസ്റ്റ് 7:
പുരുഷന്മാരുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 65 കിലോഗ്രാം Repechage മെഡൽ മത്സരങ്ങളും
ബജ്രംഗ് പുനിയ (ആവശ്യമെങ്കിൽ)
രാവിലെ 7:30 മുതൽ

ഓഗസ്റ്റ് 7:
വനിതാ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ 50 കിലോ Repechage മെഡൽ മത്സരങ്ങളും
സീമ ബിസ്ല (യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ)
രാവിലെ 7:30 മുതൽ

Previous articleബാബര്‍ അസമിനെ ടി20 നായകനാക്കരുതായിരുന്നു
Next articleബാഴ്സലോണ താരത്തിനായി ശ്രമം തുടന്ന് വെസ്റ്റ് ഹാമും എവർട്ടണും