ബോക്സിംഗിലെ മൂന്നാം സ്വര്‍ണ്ണം നിഖത് സരീന്‍ വക

Sports Correspondent

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് വനിത ബോക്സിംഗിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിഖത് സരീന്‍ സ്വര്‍ണ്ണം നേടി. 50 കിലോ വിഭാഗത്തിൽ സ്വര്‍ണ്ണം നേടി നിഖത് സരീന്‍ ബോക്സിംഗിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാം സ്വര്‍ണ്ണ മെഡൽ നേടി. ഗെയിംസിലെ 17ാമത്തെ സ്വര്‍ണ്ണമാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്.

നോര്‍ത്തേൺ അയര്‍ലണ്ടിന്റെ ബോക്സറെയാണ് ഏകപക്ഷീയായ വിധിയിലൂടെ നിഖത് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. നേരത്തെ അമിത് പംഗലും നീതു ഗന്‍ഗാസും ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്വര്‍ണ്ണം നേടിയിരുന്നു.