ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വര്‍ണ്ണം ചാനുവിലൂടെ

Sports Correspondent

Mirabhaichanu

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ മീര ഭായി ചാനുവിന് സ്വര്‍ണ്ണം. ഭാരോദ്വാഹ്നത്തിൽ വനിതകളുടെ 49 കിലോ വിഭാഗത്തിലാണ് താരം ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഗെയിംസിലെ ആദ്യ സ്വര്‍ണ്ണം നേടിയത്. സ്നാച്ചിൽ 88 കിലോ ഉയര്‍ത്തിയ താരം ഗെയിംസ് റെക്കോര്‍ഡും തന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ശ്രമവും നടത്തിയപ്പോള്‍ താരം ക്ലീന്‍ & ജെര്‍ക്കിൽ 109 കിലോ ഉയര്‍ത്തിയാണ് സ്വര്‍ണ്ണം സ്വന്തം പേരിലാക്കിയത്.

മൂന്നാം ശ്രമത്തിൽ സ്വര്‍ണ്ണം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം താരം 113 കിലോ ഉയര്‍ത്തിയ താരം 115 കിലോ മൂന്നാം ശ്രമത്തിലുയര്‍ത്തുവാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അതിന് സാധിച്ചില്ല. ആകെ 197 കിലോയാണ് ചാനു ഉയര്‍ത്തിയത്. മൗറീഷ്യസിന്റെ മാരി ഹനിത്ര റോയില്യയ്ക്ക് വെള്ളിയും കാനഡയുടെ ഹന്ന കമിന്‍സ്കി വെങ്കലവും നേടി.