വീണ്ടും സ്വര്‍ണ്ണവുമായി ഇന്ത്യ, ഇത്തവണ ഷൂട്ടിംഗില്‍ മനു ഭാക്കര്‍

- Advertisement -

ബ്യൂണോസ് എയ്റിസില്‍ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം സ്വര്‍ണ്ണ നേട്ടം. യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സിലെ 10 മീറ്റര്‍ എയര്‍ പിസ്റ്റളില്‍ സ്വര്‍ണ്ണം നേടി മനു ഭാക്കര്‍ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം സ്വര്‍ണ്ണം സ്വന്തമാക്കിയത്. നേരത്തെ ഭാരോദ്വഹനത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ജെറിമി ലാലിറിനുംഗ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വര്‍ണ്ണം നേടിയിരുന്നു. 62 കിലോ വിഭാഗത്തില്‍ സ്നാച്ചില്‍ 124 കിലോയും ക്ലീന്‍ ആന്‍ഡ് ജെര്‍ക്കില്‍ 150 കിലോയും ഉയര്‍ത്തി 274 കിലോ ആകെ ഉയര്‍ത്തിയാണ് ജെറിമിയുടെ സ്വര്‍ണ്ണ നേട്ടം.

Advertisement