അനസ് ഉള്‍പ്പെട്ട 4×400 മീറ്റര്‍ മിക്സഡ് റിലേ ടീമിന് വെള്ളി, ഗെയിംസില്‍ 50 മെഡല്‍ തികച്ച് ഇന്ത്യ

ഹിമ ദാസും, പൂവമ്മ, മുഹമ്മദ് അനസ്, അരോകിയ രാജീവ് എന്നിവരുള്‍പ്പെട്ട മിക്സഡ് റിലേ ടീമിനു വെള്ളി മെഡല്‍. മത്സരം 3:15:71 എന്ന സമയത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യ ബഹ്റിനു പിന്നില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. സ്വര്‍ണ്ണം നേടിയ ബഹ്റിന്‍ 3:11:89 എന്ന സമയത്തിലാണ് റേസ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്.

ഇന്ത്യയുടെ ഗെയിംസില്‍ അമ്പതാമത്തെ മെഡലാണിത്.