ഗോളടിച്ചടിച്ച് ഗോകുലം കേരള

ഗോകുലം ടീമിന് വനിതാ ലീഗിൽ വലിയ വിജയം. ഇന്ന് ഹാൻസ് വിമനെ നേരിട്ട ഗോകുലം കേരള എതിരില്ലാത്ത ഒമ്പത് ഗോളുകളുടെ വിജയമാണ് ഗോകുലം കേരള സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ന് ആദ്യ 25 മിനുട്ടിൽ തന്നെ ഗോകുലം കേരള എതിരില്ലാത്ത 4 ഗോളുകൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരുന്നു. ആദ്യ മിനുട്ടിൽ ഗ്രേസിന്റെ സ്ട്രൈക്കിലൂടെയാണ് ഗോകുലം ഗോളടി തുടങ്ങിയത്. 18ആം മിനുട്ടിൽ ആശാലത ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി.

21ആം മിനുട്ടിലും 25ആം മിനുട്ടിലും മനീഷ ഗോൾ നേടിയതോടെ ടീം ബഹുദൂരം മുന്നിൽ എത്തി. ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാനം എൽഷദായിയും ഗോകുലത്തിനായി ഗോൾ നേടി.

രണ്ടാം പകുതി രണ്ട് തുടരെ തുടരെയുള്ള ഗോളുകളുമായാണ് ഗോകുലം തുടങ്ങിയത്. 46ആം മിനുട്ടിൽ സമിക്ഷയും 48ആം മിനുട്ടിൽ എൽ ഷദായിയും ആണ് ഗോൾ നേടിയത്‌. 66ആം മിനുട്ടിൽ വിനും അവസാനം ജ്യോതിയും കൂടെ ഗോൾ നേടിയതോടെ ഗോകുലം ജയം പൂർത്തിയായി.
ഗോകുലത്തിന്റെ മൂന്നാം വിജയമാണിത്. 3 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 23 ഗോളുകൾ അടിച്ച ഗോകുലം ഒറ്റ ഗോൾ വഴങ്ങിയിട്ടില്ല.