ടേബിള്‍ ടെന്നീസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിരാശ, മലേഷ്യയോട് ക്വാര്‍ട്ടറിൽ പരാജയം

Indiawomensteamtabletennis

വനിത വിഭാഗം ടേബിള്‍ ടെന്നീസ് ടീം വിഭാഗം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരാജയം. മലേഷ്യയോട് 2-3 എന്ന സ്കോറിനാണ് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടത്. ഡബിള്‍സിൽ പരാജയത്തോടെ തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്കായി മണിക ബത്രയും ശ്രീജ ആകുലയും തങ്ങളുടെ ഓരോ സിംഗിള്‍സുകള്‍ ജയിച്ചുവെങ്കിലും റിവേഴ്സ് സിംഗിള്‍സിൽ മണിക പരാജയമേറ്റു വാങ്ങിയത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി.

അവസാന സിംഗിള്‍സിൽ റീത്ത് ടെന്നിസണ് വിജയം കണ്ടെത്താനാകാതെ പോയപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ മത്സരം കൈവിട്ടു. റീത്ത് തന്റെ സിംഗിള്‍സിൽ 2-3 എന്ന സ്കോറിനാണ് തന്നെക്കാള്‍ വളരെ അധികം റാങ്ക് താഴെയുള്ള താരത്തോട് പരാജയപ്പെട്ടത്.

വനിത ടീം വിഭാഗത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരാണ് ഇന്ത്യ.