സെമിയിൽ വീണു മുഹമ്മദ് ഹുസമുദ്ധീൻ, ബോക്സിങിൽ വെങ്കലം

Screenshot 20220807 001441 01

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് മറ്റൊരു മെഡൽ കൂടി സമ്മാനിച്ചു ബോക്സിങ്. പുരുഷന്മാരുടെ ഫെതർ വെയിറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ 57 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സർ മുഹമ്മദ് ഹുസമുദ്ധീൻ ഇന്ത്യക്ക് ആയി വെങ്കലം നേടി.

സെമിഫൈനലിൽ ഘാനയുടെ ജോസഫ് കോമിക്ക് എതിരെ പൊരുതിയെങ്കിലും ജയം കാണാൻ ഹുസമുദ്ധീനു ആയില്ല. ഇതോടെ താരം വെങ്കലം കൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടുക ആയിരുന്നു. 2018 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലും ഇന്ത്യക്ക് ആയി വെങ്കലം നേടിയ താരത്തിന്റെ രണ്ടാം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് വെങ്കലം ആണ് ഇത്.