മിക്സഡ് ഡബിൾസിൽ വെങ്കലം നേടി ദീപിക പള്ളിക്കൽ, സൗരവ് ഘോഷാൽ സഖ്യം

Screenshot 20220807 233719 01

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് അമ്പതാം മെഡൽ സമ്മാനിച്ചു ദീപിക പള്ളിക്കൽ, സൗരവ് ഘോഷാൽ സഖ്യം. സ്ക്വാഷ് മിക്സഡ് ഡബിൾസിൽ ആണ് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം ഇന്ത്യക്ക് ആയി വെങ്കല മെഡൽ നേടി നൽകിയത്.

വെങ്കല മെഡൽ മത്സരത്തിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സഖ്യമായ ഡോണ ലോബാൻ, കാമറൂൺ പൈലി സഖ്യത്തെ 11-8, 11-4 എന്ന സ്കോറിന് നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം തകർക്കുക ആയിരുന്നു. ദീപിക പള്ളിക്കലിന്റെ നാലാം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് മെഡൽ ആണ് ഇത്. നേരത്തെ ഒരു സ്വർണവും 2 വെള്ളി മെഡലുകളും വനിത ഡബിൾസ്, മിക്സഡ് ഡബിൾസ് എന്നിവയിൽ ദീപിക നേടിയിരുന്നു.